• Zaštita rasada
  • 19.03.2018. 14:00

Mere zaštite rasada povrća i cveća

Topliji i vlažni zaštićeni prostori gotovo uvek pogoduju mogućem razvoju uzročnika bolesti rasada povrća i cveća. Proverite spisak predloženih insekticida, fungicida, kao i opciju za eko uzgoj.

Foto: Bigstockphoto/budabar
  • 2.150
  • 74
  • 0

Proizvođače rasada povrća i cveća upozoravamo na redovne zdravstvene preglede mladih biljčica u zaštićenom uzgoju. Budući je već sredinom ili krajem januara (ili početkom februara) započela proizvodnja rasada povrća u grejanim plastenicima, topliji i vlažni zaštićeni prostori gotovo uvek pogoduju mogućem razvoju uzročnika bolesti rasada povrća i cveća.

U uslovima kada temperature vazduha dostižu +10°C, ili više stepeni, toplina u plastenicima raste na vrednosti veće od +20°C, što uz povišenu vlažnost vazduha pogoduje pojavi i razvoju nekih kategorija neželjenih organizama.

Preporučuje se kačenje žute i plave lepljive ploče

Prema iskustvima iz ranijih sezona, u uslovima nadprosečno toplijih zimskih dana, moguće je primetiti npr. prezimljujuće populacije lisnih vaši, buhača, bele mušice i kalifornijske tripse. Radi praćenja populacije navedenih štetočina u plastenicima iznad rasada preporučujemo da se okače žute i plave lepljive ploče. Ukoliko se primeti početna pojava neke od štetočina na rasadu paradajza, paprike, kupusnjača, krastavaca, salate ili ukrasnog bilja, preporučujemo primenu jednog od sledećih insekticida iz Tabele1.

Tabela 1. Neki od insekticida dopušteni za tretiranje povrća i cveća:

Akrivna materija
Preparat
Kulture
Primena
acetamiprid*
Mospilan 20 SP
krastavci, paprika, salata
0,0125-0,03%
 
tiametoksam*
 
kupusnjače, salata, lubenice, dinje, krastavci, paprika, patlidžan, tikvice, ukrasno bilje
0,015-0,02%
imidakloprid*
kupus, pradajz, krastavci, grašak, ukrasno bilje
0,025-0,05%
 
pimetrozin**
 
krastavci, salata glavatica, crveni i beli kupus, kelj, ukrasno bilje
0,04-0,06%
flonikamid***
paradajz, krastavac, tikvica, lubenica, dinja
0,1 kg/ha
piriproksifen****
Pyxal EC
paradajz, patlidžan, ukrasno bilje i cveće
0,05-0,075%

*delotvorni na lisne vaši, leptiraste vašu ili tripse, buhače
**delotvoran na lisne vaši i leptiraste vaši ("bele mušice")
***delotvoran na lisne vaši i leptiraste vaši ("bele mušice")
****delotvoran na duvanovu i belu leptirastu vaš ("bele mušice")

Zaštita mladih biljaka od bolesti

Radi preventivne zaštite mladih biljaka (rasada povrća i cveća) protiv bolesti poleganja preporučujemo da se koristi neki od fungicida navedenih u Tabeli 2. Budući da se semenom prenosi veći broj mikroorganizama - uzročnika biljnih bolesti (npr. semenom kupusnjača 19 uzročnika bolesti, semenom salate 14 uzročnika bolesti, a semenom paradajza čak 32 različita uzročnika bolesti) u proizvodnji rasada obavezno koristiti deklarisano i zaštićeno seme (izuzev vrednih, autohtonih eko-populacija povrća) i koristiti sterilizovane supstrate.

Pre sadnje biljaka u zaštićeni uzgoj preporučujemo da se rasad prethodno tretira preparatima koji sadrže amino i huminske-kiseline, vitamine i/ili ekstrakte morskih algi (tzv. fiziološki biostimulatori). Zbog razlika u temperaturama vazduha između toplijih dana i prohladnih noći, moguće su neželjene rubne promene u obliku paleži na mladim biljčicama, pa je iste potrebno prskati pre navedenim rastvorima aminokiselina. Redovno kontrolisati atmosferu u zaštićenom uzgoju i ne dopustiti kondenzaciju vode na krovnoj konstrukciji.

Tabela 2. Neki od fungicida za primenu u povrću i cveću, koji se mogu koristiti u zaštiti mladih biljčica:

Aktivna materija
Preparat
Kulture
Primena
mankozeb*
paradajz, blitva, grašak, matovilac, patlidžan, praziluk, tikvica
0,2-0,25%
metalaksil-M**
Fonganil Gold SL
paprika, salata, karfiol, brokoli, dinja, lubenica, cveće i ukrasno grmlje
0,1-0,2 ml/m²
propamokarb**
Previcur 607 SL i sl.
krastavci, paprika, cveće
0,25%
propamokarb & fosetil**
Previcur Energy SL
tikven, paprika
0,2-0,25%
fenheksamid***
paradajz, ukrasno bilje
1-2 lit./ha
fludioksonil & ciprodinil***
salata, tikvice, pasulj, ukrasno bilje
0,5-1,0 kg/ha
piraklostrobin & boskalid****
Signum DF
paradajz, salata, kupus
0,1-0,15%

*za suzbijanje plamenjače, antraknoze, gangrene korenovog vrata i pegavosti lista
**za suzbijanje plamenjače, gangrene korenovog vrata i vlažne truleži
***za suzbijanje sive plesni i bele truleži
****za suzbijanje pepelnice, sive plesni, bele truleži i pegavosti

Zaštita u ekološkoj proizvodnji

Proizvođači u sertifikovanoj ekološkoj proizvodnji mogu preventivno da koriste mikro-biološke preparate na osnovu korisnih mikroorganizama, npr. Trichoderma spp. (npr. Trianum, Trifender), Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Glommus spp. i dr. (npr. Rizoplus-G, Ekstrasol i sl.). Primenjuju se kao granulati (npr. Trianum G i Rizoplus-G) ili sa zalivanjem presađenih biljaka ili sistemima "kap po kap".

Autor: Milorad Šubić


Tagovi

Povrće Cveće Rasad Zaštita Bolesti Plamenjača Fungicid Štetočine Lisne vaši Moljci