• Krmni konvejer
  • 11.10.2020. 10:00

Zadovoljite potrebe stočne hrane na gazdinstvu zelenim krmnim konvejerom

Konvejer predstavlja sistem kontinuirane odnosno neprekidne proizvodnje zelene krme za ishranu stoke, za što duži vremenski period u toku godine. Na taj način smanjuje se potreba za kupovinom skupe stočne hrane na tržištu i povećava kvalitet ishrane stoke, navodi stručnjak za ratarstvo PSSS Loznica Milica Popadić.

Foto: Bigstock/grigorenko
  • 84
  • 9
  • 0

Opšta karakteristika poljoprivredne proizvodnje na većem delu našeg područja je velika usitnjenost parcela i svaštarenje u proizvodnji. Da bi se uskladile mogućnosti gajenja određenih biljnih vrsta i zadovoljenje potreba za stočnom hranom preporuka je proizvođačima da uvedu zeleni krmni konvejer, navodi stručnjak za ratarstvo Poljoprivredno stručne službe Loznica Milica Popadić.

Konvejer predstavlja sistem kontinuirane odnosno neprekidne proizvodnje zelene krme za ishranu stoke, za što duži vremenski period u toku godine. Na taj način smanjuje se potreba za kupovinom skupe stočne hrane na tržištu i povećava kvalitet ishrane stoke.

Najveći koeficijent iskoristivosti hranljivih materija

Pored toga racionalnost ishrane proizilazi iz znatnog smanjenja gubitaka u prinosima, minimalni su troškovi pripreme, spremanja i konzervisanja krme, a nema ni troškova čuvanja i propadanja tokom uskladištenja. Ako se zelena krma koristi ispašom praktično nema ni troškova pripreme. S druge strane, zahvaljujući visokoj svarljivosti, najveći koeficijent iskorišćavanja hranljivih materija, od strane domaćih životinja je kod zelene krme.

Šargarepa, krompir i tikve odlična su dopuna u ishrani krava

Proizvodnju zelene krme treba uskladiti prema potrebama gazdinstva za njom, koja je u direktnoj vezi sa brojem i veličinom grla na farmi, kao i raspoloživom mehanizacijom i radnom snagom. U proizvodnji zelenog krmnog konvejera, jednogodišnje, dvogodišnje i višegodišnje biljne vrste.

Kupusnjače, ozime i jare jednogodišnje i višegodišnje mahunarke...

Ova proizvodnja je specifična, jer se biljke koriste u tehnološkoj, a ne u fiziološkoj zrelosti. Mogućnost proizvodnje zavisi od samih biljnih vrsta, raspoloživih za gajenje, kao i njihove dužine vegetacije, količine zelene mase koju formiraju, kvaliteta krme koju proizvode kao i njihove mogućnosti gajenja u smešama, naglašava loznički stručnjak.

Zelena krma se može koristiti putem ispaše, košenjem i davanjem stoci sveže ili provenule biljne mase. Biljne vrste koje se mogu gajiti su: kupusnjače, ozime i jare jednogodišnje i višegodišnje mahunarke, jednogodišnja prosolika žita, jednogodišnje krmne mahunarke. Pri proizvodnji posebnu pažnju obratiti na mogućnosti korišćenja nekih biljnih vrsta čak i zimi, hranljivost i svarljivost zelene krme i dužinu perioda iskorišćavanja.

Po mirisu i boji procenite da li je vaša silaža ili senaža dobra?

Podela biljaka prema konvejerskom redosledu stasavanja je na:

  • Kupusnjače: kupusna uljana repica, krmni kelj, perko, raštan, ogrštica;
  • ozime jednogodišnje mahunjače (čiste ili u smeši): ozimi krmni graškovi, grahorice;
  • jare jednogodišnje mahunjače (čiste ili u smeši): jari krmni grašak, jara grahorica;
  • krmne biljke gajive u više rokova tokom godine: krmni kelj, krmni slez;
  • jednogodišnja prosolika žita: kukuruz, krmni sirak, sudanska trava, proso i
  • jare jednogodišnje krmne mahunarke: soja, bob, vigna.

Višestruki efekat

Uvođenjem ovih biljnih vrsta u proizvodnju postiže se višestruki efekat. Stoka uvek ima svežu hranu, daje veću količinu mleka, a u slučaju preostajanja useva na polju, njegovim zaoravanjem poboljšava se kvalitet zemljišta, ističe Popadićeva.

Šta je zeleni krmni konvejer i zašto je važan u ishrani muznih krava

Kako smo ranije pisali, da li u svežem stanju ili konzervirana voluminozna krmiva daju se muznim kravama u izbalansiranom obroku, koliko kilograma i kada zavisi od faze laktacije i potreba muznih krava. Seno je poželjno davati u količini od dva odsto ukupne mase grla, što je najčešće 4,5 - 5,5 kg/dan. Količina silaže u obrocima mlečnih krava takođe varira, optimalan raspon je je 20 - 30 kilograma po danu u ukupnom obroku. 


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Zeleni krmni konvejer Stoka Stočna hrana Milica Popadić Mahunarke Smeše Biljna masa Kupusnjače


Autorka

Julijana El Omari

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...