• Zdravlje koza
  • 07.03.2019. 12:00

Zašto je važna nega papaka kod koza

Stanje papaka jedan je od glavnih preduslova za dobro zdravstveno stanje celokupnog organizma životinje, a samim tim i za produktivnost zato je neophodno stalno voditi računa o njima.

Foto: Bigstock/ RossHelen
  • 564
  • 34
  • 0

Jedan od glavnih ciljeva svakog odgajivača koza trebalo bi da bude bezbednost i zdravlje životinja. Ovaj cilj podrazumeva i redovan pregled i obrezivanje papaka. Papke je potrebno pregledati na svakih šest nedelja.

Stanje papaka jedan je od glavnih preduslova za dobro zdravstveno stanje celokupnog organizma životinje, a samim tim i za produktivnost zato je neophodno stalno voditi računa o njima.

Nega papaka posebno je važna kod stajskog načina držanja koza. Važno je imati na umu da ukoliko se pusti da papci budu duži, kasniji posao biće teži.

Šestogodišnji Milutin je najmlađi pastir u Srbiji

Šta je važno za pravilnu negu papaka

Najbolje je sa sređivanjem ili obradom papaka koza započeti još u ranom uzrastu. Vremenski interval između dva obrezivanja zavisi od terena, po kom se koze kreću, načina gajenja, ishrane, ali i starosti koza.

Kozama koje se izvode na ispašu, ne mora da se radi orezivanje u velikom broju slučajeva jer se pri samom kretanju papci dovoljno troše. Ipak, neophodno je izvršiti pregled papaka, da se utvrdi da li između papaka ima nakupljenih ostataka slame, izmeta ili drugih prljavština koje bi mogle da uzrokuju neke ozlede.

Kozama koje su bile na mokroj travi lakše će se obrezati papci jer ih vlaga omekšava. Pored toga postoje i preparati koji se koriste pre obrade, kako bi omekšali papke.

Kada primetite da taban dobija ružičastu boju, prestanite sa obrezivanjem. Ako papci duže period nisu obrezani, nije preporučljivo u jednoj obradi ih vratiti u normalan oblik. Bolje rešenje je obrezivati ih više puta.

Zdravstveno stanje koza, važno za ukupnu produktivnost (Pixabay/MabelAmber)

Zarazna šepavost koza, šta je to ?

U pitanju je prenosiva bolest papaka, za koju je karakteristično propadanje tkiva između papaka. Bolest se javi 5 do 10 dana, nakon što se koze zaraze. Uzročnik bolesti je anaerobna bakterija Bacteroides nodosus, koja sa ostalim mikroorganizmima koji su tu prisutni izaziva i druge bakterijske infekcije.

Izvori zaraze su bolesne koze, kliconoše, zaraženi putevi, podovi staja i zaraženi pašnjaci. Razvoju ove bolesti naročito pogoduju kišoviti periodi i vlažni tereni.

Ishrana jaradi u prvim nedeljama života

 "Simptomi bolesti su crvenilo kože u međupapčanom području, manji otoci i ranice na koži. Bolest se lako prenosi sa koze na kozu naročito u kišnim periodima godine i na vlažnim terenima. Izvori zaraze već su obolele koze, podovi staja, zaraženi pašnjaci i sl. Bolest se leči uklanjanjem trulog dela papka i uranjanjem papka 15-20 sekundi u rastvor dezificijensa." objašnjava Violeta Petrović- Luković, iz PSS Kragujevac.

Kada se identifikuje jedna obolela životinja, u ovom slučaju koza, neophodno je primeniti profilaktičke mere na čitavom stadu. Kod svih koza potrebno je uraditi dezinfekciju i sređivanje papaka.

Pre samog postupka pregledanja i sređivanja papaka, koza mora da bude mirna, zatim se papak očisti od eventualno nakupljenih nečistoća.

Nakon pregleda, prvo se  odstrane prerasli rubovi sa zidova papka postepenim skraćivanjem vrha papka makazama, a sa nožem za obradu papaka obrađuju se peta i taban. Na papku se odreže svako tkivo koje je neprirodnog izgleda. Prilikom obrade papaka postepeno treba skidati okoštale slojeve do ružičaste boje tabana. Nakon završene obrade, papke treba dezinfikovati, navode iz PSSS Kragujevac.

Za dobre rezultate, vodite računa o čitavom stadu (Pixabay/Beeki)

Pre svake upotrebe pribora za negu papaka koza, neophodno je izvršiti i dezinfekciju pribora koji se koristi. Nikako se ne sme koristiti nedezinfikovan pribor kada se vrši obrezivanje papaka jednoj pa drugoj životinji.

Za dezinfekciju papaka mogu da se koriste: bakar sulfat 10-20 % (CuSO₄), formalin 5-10 % i cink sulfat 10-20 % (ZnSO₄).

Čudo u štali: Koza Gabrijela ojarila šestorke!

Lečenje papaka

Efikasan lek protiv zarazne šepavosti predstavlja svaki dobar dezificijens. U lečenju papaka važno je omogućiti delovanje leka. To se postiže tako što se ukloni oštećeni truli deo papka. Pri obrezivanju, jako je važno da se ne ošteti zdravo tkivo papka. Tako očišćen papak potrebno je oprati u rastvoru dezificijensa. Dobre rezultate daje uranjanje papaka 15-20 sekundi u rastvor dezificijensa. Posle obrade i ispiranja papka, kozu je potreno držati na suvom. Imajte na umu da je ova bolest zarazna te da je lečenje potrebno sprovesti na čitavom stadu.


Povezana stočna vrsta

Kozarstvo

Kozarstvo

Koze pripadaju među najstarije pripitomljene rase životinja koje su od davnina služile čoveku i davale mu visokovredne proizvode poput mesa, mleka, kože, dlake i stajnjaka.... Pročitaj više »

Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Uzgoj koza Kozarstvo Nega papaka Bezbednost životinja Koze Odgajivači koza Zarazna šepavost


Autorka

Ivana Živanić

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi