• Sadnja kruške
  • 20.10.2019. 10:00

Šta je sve potrebno za jesenju sadnju kruške

Sadnja ove voćne vrste izvodi se u dužem vremenskom roku i to od vađenja sadnica u rasadniku koja kreće sa opadanjem lišća na jesen ili veštačkom defolijacijom krajem oktobra meseca po do kasno u proleće.

Foto: Depositphotos/dunga
  • 279
  • 23
  • 0

Sadnja voćaka, u ovom slučaju kruške, početna je, startna radna operacija, o čijem pravilnom i pravovremenom izvođenju zavisi prijem, a kasnije pravilan rast i razvoj posađenih voćnih sadnica odnosno stabala i plodošenje, kao i dugovečnost i kvalitet dobijenih plodova.

Sadnji kruške predhode izbor terena, položaja, parcele, čišćenje terena, meliorativno đubrenje, kao i agrohemijska analiza zemljišta, rigolovanje, razmeravanje, markiranje i vađenje jamića. Sadnja ove voćne vrste izvodi se u dužem vremenskom roku i to od vađenja sadnica u rasadniku, koja kreće sa opadanjem lišća na jesen ili veštačkom defolijacijom krajem oktobra meseca po do kasno u proleće, nekad čak i kada je voćna sadnica olistala jer vremenske prilike nisu dozvolile (u uslovima navodnjavanja).

Najbolja je jesenja sadnja

U zavisnosti od vremenskih prilika i mogućnosti pripreme parcele, najbolja je jesenja sadnja, ako budu blage zime i zimska sadnja dok je prolećna sadnja kritična, a naročito ako su u toj godini leta bila sušna i bez dovoljno padavina i ukoliko ne postoji mogućnost za navodnjavanje.

Zimska rezidba krušaka: Manje grana - veća snaga voćke

Vađenje jamića za sadnju izvodi se u većini slučajeva mašinski, burgijom na kardanski pogon, ručno motornom burgijom ili ašovom i riljačem. Veoma je bitno, u zavisnosti od podloge i sorte, da se iskopaju što veći jamići za sadnju.

Priprema za sadnju

U zavisnosti da li se radi mašinski ili ručno, rupe za sadnju mogu da budu: srednji jamići 30 - 50 cm x 30 - 50 cm za većinu parcela, a ima i sadnja u velike jamiće od 50 - 70 cm i više x 50 - 70 cm u uslovima težih zemljišta. Uporedo sa vađenjem jamića ide i sadnja. Sadnja se izvodi po lepom vremenu, umereno vlažnom zemljištu, nikako na previše vlažnom, a ako se izvodi na suvom tlu, mora da se obezbedi zalivanje posađenih sadnica. Pre sadnje mora da se pripremi voćna sadnica za sadnju. Priprema sadnje krušaka ogleda se u inspekcijskom pregledu nabavljenog sadnog materijala, da nema prisustvo bolesti korena, stabla ili mehaničkih i fizioloških oštećenja.

Zašto kruška iz Srbije ne može u Rusiju?

Nakon pregleda, pristupa se pripremi sadnica i to: korenovog sistema, koja se sastoji u skraćivanju glavnih korenovih žila (osvežavanju preseka) pravilno je da preseci budu što manji i potapanju korenovog sistema u smeši vode i zemljišta, a zatim sadnji na stalno mesto. U novije vreme sadnice se potapaju i u razne preparate za bolji prijem, na bazi prirodnih hormona ili pozitivnih bakterija za oživljavanje. Visina sadnje je visina korenovog vrata ili sadnja voćne sadnice kako je bila u rasadniku.

Humusno rastresito tlo je najbolje

Prilikom sadnje na dno jamića ubaci se površinska humusno rastresita zemlja po mogućnosti organsko đubrivo ili mineralno, izmeša se, prekrije zemljom i postavi pravilno sadnica gde se korenov sistem prekrije zemljom, lagano utaba da bi se istisnuo delom vazduh i prekrije do visine korenovog vrata rastresitom zemljom.

Kako uspešno suzbiti kruškinu buvu?

Ovako posađena voćna sadnica kruške, sa početkom kretanja sokova, odnosno, listanja pupoljaka, skrati se na željenu visinu za formiranje željenog uzgojnog oblika. Uspeh sadnje i prijem posađenih sadnica kruške dosta zavisi od pravilno izvedenih gore navedenih radnji, objašnjava savetodavac, diplomirani inžinjer voćarstva i vinogradarstva, Aleksandar Mitić, iz PSSS Leskovac.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Sadnja kruške Jesnja sadnja voća Vađenje jamića Voćne sadnice Aleksandar Mitić