• Klas pšenice
  • 10.06.2019. 14:00

Posle obilnih padavina česte su zaraze klasa pšenice. Kako pomoći biljkama?

Cvet pšenice je kao otvorena rana i to su ulazna vrata za fuzariozu klasa. Gljiva opstaje na tek zametnutim mlečnim zrnima pšenice. Zaražena zrna su štura, nenalivena sa vidljivom roze navlakom. Zrna imaju manji kvalitet jer gljiva ispušta mikotoksine koji smanjuju tehnološki kvalitet, tako da često ta pšenica nije za ljudsku upotrebu.

Foto: Depositphoto/stevanovicigor
  • 337
  • 43
  • 0

Infekcija useva sa Fusarium vrstama (Fusarium spp.) moguća je tokom čitave godine, ali najveće štete nastaju upravo u fazi cvetanja. Ovo je najznačajnija bolest žitarica sa dalekosežnim posledicama na kvalitet zrna i prinos. Glavni faktori koji utiču na pojavu infekcije su: obrada zemljišta i plodored, vlaga i temperatura u vreme cvetanja i potencijal bolesti. Najvažnije štete od fuzariozne paleži klasa su gubitak prinosa do 50% (smanjuje broj zrna do 20%), smanjena klijavost (Fusarium umanjuje procenat klijavosti), smanjen kvalitet zrna, prisustvo mikotoksina.

Štete nastaju usled ograničene mogućnosti za nalivanje zrna. Takva zrna su štura, manje mase, manje hektolitarske mase i lošijeg kvaliteta. Sve navedeno vodi ka smanjenom prinosu po jedinici površine.

Cvet pšenice - otvorena rana gde ulaze fuzarioze

Simbolično rečeno, cvet pšenice je kao otvorena rana i to su ulazna vrata za fuzariozu klasa. Gljiva opstaje na tek zametnutim mlečnim zrnima pšenice. Zaražena zrna su štura, nenalivena sa vidljivom roze navlakom. Zrna imaju manji kvalitet jer gljiva ispušta mikotoksine koji smanjuju tehnološki kvalitet, tako da često ta pšenica nije za ljudsku upotrebu. 

U klasu se nalaze i zdrava i obolela zrna, a često je i čitav klas zahvaćen i tada su štete najveće. Bolest se javlja svake godine, ali joj pogoduju česte i obilne kiše i rane jutarnje magle koje su obeležile ovo proleće. Zabeleženo je više Fusarium vrsta međutim, najznačajniji po učestalosti i štetama je Fusarium graminearum.

Kako suzbiti patogena?

Mere koje mogu da smanje pojavu infekcije su odgovarajući izbor useva u plodoredu - smanjena učestalost kukuruza i pšenice u proširenom plodoredu, izbor sorti - uzgoj tolerantnih sorti na Fusarium spp. Obrada strništa i kultivacija zemljišta smanjuju rizik od infekcije. Preporučuje se i dodatno usitnjavanje i ujednačeno raspoređivanje biljnih ostataka jer ubrzava mikrobiološku razgradnju u površinskim slojevima. Ova mera može biti poboljšana dodavanjem uree. 

Slabi ili bujni rast, povećava podložnost infekciji, iz tog razloga važna je pravovremena žetva - čim usev dostigne odgovarajući fazu zrelosti (sadržaj vlage dovoljno nizak. Od primene hemijskih mera, tu je upotreba fungicida. Dorada semena, zaštita lista i klasa sa odgovarajućim fungicidima umanjuju jačinu zaraze.

Početak cvetanja pravo je vreme za primenu fungicida

Iako se puno toga može postići upravo kroz primenu spomenutih agrotehničkih mera, vremenski uslovi ostaju važan faktor u ostvarenju infekcije. Tretiranje preparatima trebalo bi da štiti klas, ali i list zastavičar i druge listove koji će odigrati presudnu ulogu u nalivanju zrna i produžetku vegetacije. Listovi na taj način ostaju duže zeleni i zdravi i stvaraju visok prinos.

Suzbijanje korova, bolesti i insekata u usevu pšenice i ječma

Žitarice tretirane fungicidima su ne samo zdrave nego i duže vreme su zelene boje čime se postiže duže nalivanje zrna i veći prinosi, kažu u PSS Subotica.

Obolenje značajno za semensku proizvodnju - siva pegavost klasa

Pojačani intenzitet napada ovog parazita(Septoria nodorum), može da se očekuje u fazi intenzivnog porasta i cvetanja biljke i kada je vreme vlažno sa čestim kišama. Štetnost obolenja ispoljava se kroz smanjenje prinosa i pogoršanja kvaliteta zrna, posebno u semenskoj proizvodnji.

Najznačajnije žitarice domaćini ovog parazita su pšenica, tritikale i ječam. Simptomi su slični kao kod Septoria tritici, s tim što se pojavljuju i na plevicama, lisnim rukavcima i na stablu. Parazit prezimljava i na biljnim ostacima i na semenu, u vidu piknida. Pošto se bolest pojavljuje na gornjim listovima i klasu, tretiranje useva treba obaviti nakon klasanja strnih žita. Simptomi sive pegavosti klasa pšenice (Septoria nodorum) istovremeno mogu da se nađu u svim stadijumima njenog razvoja, kao i na svim delovima gajene biljke. Pogoduje joj velika vlaga, preko 96% i temperatura 20 - 25° C. Ukoliko napadne klas, smanjenje prinosa može biti i do 60%.

Koji se preparati preporučuju?

Hemijsko suzbijanje fuzarioze klasa i sive pegavosti klasa pšenice obaviti na početku cvetanja sa nekim od sledećih fungicida: Artea 330 EC (aktivne materije ciprokonazol + propikonazol) - 0,5 l/ha,Antre Plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil) - 1,5 l/ha, Falcon EC-460 (a. m. tebukonazol + triadimenol + spiroksamin) - 0,6 l/ha, Prosaro (a. m. protiokonazol + tebukonazol) - 0,75-1 l/ha, Amistar extra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,75 l/ha, Sphere (a.m.trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,5 l/ha, Duett Ultra (a.m.epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha, Acanto Plus (a.m.pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha, Alto Combi (a.m.karbendazim+ciprokonazol) 0,5l/ha, Zamir(a.m.prohloraz+tebukonazol) 0,75-1l/ha, Bumper P (propikonazol+prohloraz) 0,75-1 l/ha, Cello (a.m. tebukonazol+protiokonazol+spiroksamin) 1,25 lit/ha, Caramba (metkonazol) 1,2-1,5 lit/ha, Opus Team (epoksikonazol+fenpropimorf) jedan litar/ha.


Izvori

Poljoprivredna savetodavna služba Vojvodine


Tagovi

Bolesti klasa pšenice Fuzarioze klasa Pegavost klasa Nalivanje zrna Štura zrna Kvalitet zrna Palež klasa Mikotoksini


Autorka

Ivana Živanić

Više [+]

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.