Da li osiguravate svoja poljoprivredna imanja i useve?

22

  • 20.11.2015. - 31.12.2015.

Glasova: 9

Da 40,91%

Glasova: 13

Ne 59,09%

Prethodna anketa

Sledeća anketa