Bio-algeen brzi komposter - tečni

Tip: Poboljšivači tla
Proizvođač: Shulze i Hermsen GmbH

Bio-algeen brzi komposter - tečni - koristi se u kompostiranju različitih vrsta organskih otpadnih materijala. Tretirani materijali mogu se složiti na gomile 6-8 m visine, bez opasnosti od gasova ili procednih voda. Bio-algeen brzi komposter godinama se već upotrebljava u komunalnom kompostiranju otpada (deponijama), te u kompostiranju organskog otpada kao ubrzavač procesa, a gotov proizvod, dobijen za 4-6 meseci, je kvalitetni kompost.

Primenjuje se za: kompostiranje.

N P K Ca
0,14% 0,04% 0,24% 0,45%

Pogledajte ostala đubriva proizvođača: Shulze i Hermsen GmbH