• Konkurs
 • 08.02.2019. 10:00

Bračnim parovima u Vojvodini po milion dinara za kupovinu kuća na selu

Za realizacijzu konkursa je iz budžeta AP Vojvodine izdvojeno 30 miliona dinara, s tim da učesnici konkursa mogu da konkurišu samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenog novca ne može biti veća od milion dinara. Prijave se mogu podneti do 15. aprila 2019. godine.

Foto: Flickr / steve p2008
 • 7.541
 • 373
 • 0

Pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Кonkurs za dodelu bespovratnog novca bračnim parovima sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine, koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu ili suvlasništvu za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Kako je precizirano tekstom konkursa, pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

Za realizacijzu konkursa je iz budžeta AP Vojvodine izdvojeno 30 miliona dinara, s tim da učesnici konkursa mogu da konkurišu samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenog novca ne može biti veća od milion dinara. Cilj konkursa je pre svega podsticanje razvoja ruralnih sredina, ali povećanje broja žena vlasnika nepokretnosti.

Pravo učešća na Кonkursu imaju:

 • supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana;
 • vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Koje uslove moraju ispuniti podnosioci zahteva?

Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da jedan od supružnika / vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na konkurs; 
 2. da imaju prebivalište na teritoriji Vojvodine;
 3. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života u skladu sa zakonom;
 4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja konkursa; 
 5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na konkurs;
 6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
 7. da učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije;
 8. da učesnici konkursa nisu pravosnažno osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za prijavu - 15. april 2019. godine

Prijave na konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova u Novom Sadu poštom ili lično sa naznakom "Кonkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom". Prijave na konkurs će se primati do 15. aprila 2019. godine.

Кonkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova, a sve dodatne informacije mogu se dobiti putem imejla na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com. Detalje o uslovima, dokumentaciji i načinu prijave pogedajte u dodatku ispod ovog članka.

Izvor: Zavod za ravnopravnost polova - AP Vojvodine


Dokumenti


Tagovi

Kuće na selu Konkurs Bračni parovi Vanbračne zajednice Selo Vojvodina


Autor

Marinko Tica

Marinko Tica

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Naročito je zainteresovan za teme i zbivanja u agraru, a zamenik je urednika na Agroklubu.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi