• Konkurs Sekretarijata za poljoprivredu
 • 09.08.2017. 08:00

Još novca za navodnjavanje i bunare

Za ovu namenu je iz budžeta izdvojeno 105 miliona dinara, pri čemu će Pokrajina finansirati 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Svi zainteresovani mogu da se prijave najkasnije do 15. septembra 2017. godine.

Foto: Alex Johnson / Flickr
 • 1.154
 • 58
 • 0

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji Vojvodine u 2017. godini.

Kako je definisano tekstom Konkursa, iz pokrajinskog budžeta će za tu namenu biti izdvojeno do 105 miliona dinara, pri čemu će APV sufinansirati do 60% ukupno prihvatljivih troškova investicije, odnosno kada je reč o poljoprivrednicima i preduzetnicima čija se investicija nalazi na području sa otežanim uslovima rada i osobama mlađim od 40 godina i ženama nosiocima porodičnih komercijalnih gazdinstava Pokrajina će pokriti do 70% troškova investicije.

Za koju namenu može biti utrošen novac?

Bespovratni novac koja se dodeljuje po ovom konkursu namenjen je za:

1. Gradnju eksploatacionih bunara

 • bunar s konstrukcijom profil 90mm filtera profil 135mm dužine >12m, maksimalan iznos podrške do 30.000 dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 110mm filtera profil 160mm dužine >12m, maksimalan iznos podrške do 40.000 dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 160mm filtera profil 160mm dužine >15m, maksimalan iznos podrške do 80.000 dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 225mm filtera profil 225mm dužine >12m, maksimalan iznos podrške do 110.000 dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 225mm filtera profil 225mm dužine >15m, maksimalan iznos podrške do 120.000 dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 311-445mm, dužine >50m, maksimalan iznos podrške do 550.000 dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 311-445mm, dužina >100m, maksimalan iznos podrške do 800.000 dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 620mm, dužine >100m, maksimalan iznos podrške do 1.000.000,00 dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 311mm, dužine >150m, maksimalan iznos podrške do 2.100.000 dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 444mm, dužine >150m, maksimalan iznos podrške do 2.250.000 dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 820mm, dužine >150m, maksimalan iznos podrške do 3 miliona dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 150-311mm, dužine >200m, maksimalan iznos podrške do 2,5 miliona dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 444mm, dužine >200m, maksimalan iznos podrške do 2,7 miliona dinara;
 • bunar s konstrukcijom profil 820mm, dužina >200m, maksimalan iznos podrške do 3,5 miliona dinara.

Prijave koje su u vezi sa izgradnjom eksploatacionih bunara, odobravaće se isključivo za eksploatisanje vode iz vodonosnih horizonata, čija voda nije dovoljnog kvaliteta za ljudsku upotrebu.

2. Nabavku opreme za bunare, pumpi za navodnjavanje, agregata za pokretanje pumpi koji koriste različitu pogonsku energiju, cevnih linija za orošavanje, cevnih linija sa rasprskivačima, sistema za navodnjavanje "kap po kap" i podzemnih i nadzemnih "kap po kap" laterala, sistema za fertirigaciju i kišnih krila.

3. Nabavku mašina za zalivanje u tipu "Tifona", pod uslovom da se navodnjava minimalno 5 ha površine po jednoj mašini. Korisnik može da ostvari pravo na bespovratna sredstva za najviše 3 mašine. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jedan tifon ne može biti veći od 800 hiljada dinara po mašini.

4. Nabavku linija za zalivanje - mašine u tipu "Rendžer", "Centar pivot", "Linear", pod uslovom da se navodnjava najmanje 50 ha površine. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 8 miliona dinara.

5. Izgradnju cevovoda. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 1,6 miliona dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja prema vrsti investicije

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne sme preći 10 miliona dinara odnosno 11 miliona za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene. Najmanji iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi mora da bude 30.000 dinara, a razmatraće se prijave čija vrednost prihvaljivih troškova iznosi 50.000 dinara ili više od toga.

Za svu kupljenu opremu mora postojati odgovarajuća dokumentacija

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više tačaka u okviru konkursa. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 1. januara ove godine, a to mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, predračunima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, nalozima za plaćanje, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima, koji nose datum posle 1. januara 2017. godine.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju poljoprivrednici i preduzetnici nosioci su registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, kao i privredna društva i zemljoradničke zadruge. Treba napomenuti i to da svi zaiteresovani za novac koji dodeljuje APV moraju imati prebivalište, odnosno njihova gazdinstva se moraju nalaziti na teritoriji Vojvodine.

Kako i do kada se prijaviti za ovu vrstu podsticaja?

Konkurs je otvoren do utroška predviđenog novca, a svi zainteresovani svoje prijave sa svom potrebnom dokumentacijom mogu do 15. septembra 2017. godine da dostave poštom na adresu: Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade s naznakom: Drugi konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini.

Dodatne informacije preko kontakt centra resornog sekretarijata

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima na broj telefona 021-487-4379 i to između 10 i 14 sati. A tekst konkursa sa precizno navedenim uslovima i svom potrebnom dokumentacijom se nalazi u prilogu ispod ovog članka.

Foto: Alex Johnson / Flickr


Dokumenti


Izvori

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo


Tagovi

Navodnjavanje Bunari Sistemi za navodnjavanje Investicije Konkurs Vojvodina Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu Novac Podsticaji


Autor

Marinko Tica

Marinko Tica

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Naročito je zainteresovan za teme i zbivanja u agraru, a zamenik je urednika na Agroklubu.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi