• Zaštita životne sredine
  • 27.05.2017. 08:30

Konkurs za eko projekte civilnog društva

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo je Konkurs za dodelu novca organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti zaštite životne sredine. Za tu namenu je iz republičkog budžeta izdvojeno 20 miliona dinara.

Foto: Baltimore Harbor Waterkeepers / Flickr
  • 1.085
  • 53
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine otvorilo je javni konkurs za dodelu novca za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine za 2017. godinu.

Kako piše u saopštenju ministarstva, cilj tog konkursa je unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti građana o značaju zaštite životne sredine. Prioritetne tematske oblasti su: zaštita prirodnih vrednosti, zemljišta i voda, upravljanje otpadom, promocija "Arhuske konvencije", zelene ekonomije, kao i finansiranje projekata za očuvanje životne sredine.

Ko može da se prijavi na konkurs?

Pravo učešća na imaju udruženja, zadužbine i fondacije, koji deluju na teritoriji Srbije, koji su upisani u Registar Agencije za privredne registre. Te organizacije prema statutarnim odredbama svoje ciljeve treba da ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine, a kako je definisano pravilima konkursa, organizacije moraju da imaju potreban kapacitet (opremu i ljudske resurse) za sprovođenje predloženih projekata.

Kako realizovati izabrane tematske aktivnosti?

Izabrane tematske oblasti mogu se realizovati kroz sledeće aktivnosti:

  • informisanje, izdavaštvo, festivali, promotivne kampanje, ekološke izložbe, kao i obeležavanje značajnih međunarodnih datuma odnosno ekoloških praznika
  • neformalni vidove obrazovanja (eko škole, seminari, radionice, okrugli stolovi, skupovi i slično)
  • praktično rešavanje nekog problema u okviru izabrane tematske oblasti
  • promocija rodne ravnopravnosti i jačanje uloge ranjivih društvenih grupa u zaštiti životne sredine
  • doprinos organizacija civilnog društva procesu pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji (Poglavlje 27)
  • prelaganje tema i aktivnosti organizacija civilnog društva radi unapređenja očuvanja životne sredine.

Maksimalan iznos po projektu 900 hiljada dinara

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je za ovaj konkurs izdvojilo 20 miliona dinara, pri čemu će izabrani projekti biti sufinansirani sa najviše 900 hiljada dinara po jednom projektu. Treba napomenuti i to da se projektnom prijavom može potraživati maksimalno 80% ukupno potrebnih sredstava.

Konkursom je predviđeno da realizacija izabranih projekata počne nakon sprovođenja konkursne procedure i potpisivanja ugovora. U resornom ministarstvu očekuju da će to biti krajem avgusta ili početkom septembra 2017. godine.

Kako i do kada podneti prijave?

Ministarstvo poljoprivrede je ovaj konkurs objavilo na svom sajtu 24. maja, a svi koji žele da konkurišu za sredstva imaju rok od 15 dana od datuma objave konkursa. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom mogu se predati lično, u pisarnici republičkih organa uprave ili preporučenom poštom na adresu naznačenu u predmetnom konkursu. Na poleđini koverte neophodno je napisati puno ime podnosioca prijave. Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom, ili na drugu adresu) neće biti razmatrane.

Foto: Baltimore Harbor Waterkeepers / Flickr


Dokumenti


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije


Tagovi

Ministarstvo Poljoprivreda Zaštita životne sredine Ekologija Konkurs Civilna društva Projekti


Autor

Marinko Tica

Marinko Tica

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Naročito je zainteresovan za teme i zbivanja u agraru, a zamenik je urednika na Agroklubu.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi