• Konkurs APV
  • 03.03.2019. 15:00

Konkurs za kreditiranje nabavke poljoprivredne mehanizacije

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je Konkurs za dodelu kredita namenjenih za kupovinu nove pogonske i priključne poljoprivredne mehanizacije. Rok otplate je 60 meseci.

Foto: Pixabay / dimitrisvetsikas1969
  • 857
  • 43
  • 0

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je Konkurs za dodelu kredita namenjenih za kupovinu nove pogonske i priključne poljoprivredne mehanizacije. Pravo da konkurišu imaju fizička i pravna lica s područja Autonomne pokrajine Vojvodine, čija su gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Кrediti će biti odobravani s kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou.

Rok otplate 5 godina           

Tekstom konkursa je određeno je da maksimalan iznos kredita ne može biti veći od 40.000 evra (4.727.200 dinara), pri čemu Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra (118.180 dinara). Rok otplate je 60 meseci, uz grejs period (tokom kojeg se ne obračunava kamata) u trajanju od 6 meseci, s tim da je za nabavku pogonskih mašina potrebno priložiti učešće u iznosu od 20% vrednosti mašine. Prioritet u odobravanju kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi sa ovlašćenim servisom kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Šta treba priložiti od dokumentacije?

Osim popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu: originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu; original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti založno pravo-izvršna vansudska hipoteka. Zatim, pogonska mašina koja je instrument obezbeđenja mora biti osigurana sa osnovnim kasko osiguranjem i dopunskim osiguranjem od krađe kod osiguravajućeg društva i vinkulirana u korist Fonda za sve vreme trajanja otplate kredita. Ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije; original izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor, ne stariji od 30 dana. Zatim, dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje ne starije od 30 dana; fotokopiju lične karte ili očitanu čipovana lična karta za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu.

Prijave dostaviti poštom na adresu Fonda za razvoj poljoprivrede

Кonkurs je otvoren od 23. februara 2019. godine do utroška novca planiranog za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede sa sedištem u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 6. Opširnije informacije o uslovima konkursa i načinu prijave pročitajte u dokumentu koji se nalazi ispod ovog članka.

Izvor: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede


Dokumenti


Tagovi

Konkurs Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede Mehanizacija Pogonske mašine Traktori Priključne mašine


Autor

Marinko Tica

Marinko Tica

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Naročito je zainteresovan za teme i zbivanja u agraru, a zamenik je urednika na Agroklubu.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi