• Podsticaji u poljoprivredi
  • 29.04.2019. 12:00

Subvencije za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala

Kroz Pravilnik za primarnu polјoprivrednu stočarsku proizvodnju Ministarstva poljoprivrede definisane su i subvencije za nabavku kvalitetnog priplodnog materijala. Najviši iznos podsticaja koji može da se ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 3.000.000 dinara.

Foto: Biljana Nenković
  • 914
  • 39
  • 0

Podsticaji se odnose na podršku programu za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca i koza, svinja i pčelinjih matica. Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku, kao i na sajtu Ministarstva poljoprivrede. 

Kod grla ovaca podsticaji se odnose na dviske

Kod grla goveda, podsticaji se odnose na junice tovnih rasa starosti od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci. Zatim junice mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci, kao i bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca. Kod grla ovaca podsticaji se odnose na dviske starosti od šest do 18 meseci, a kod svinja - nazimica starosti od sedam do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci, kod suprasnih nazimica od devet do 12 meseci, a kod nerastova starosti od sedam do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci. 

Podsticaji od 600 do 3.000.000 dinara 

Maksimalni iznosi podsticaja za nabavku junice mlečne i kombinovane rase je 140.000 dinara, a za nabavku junice i bika tovne rase - 125.000 dinara. Za nabavku dviske (ovce i koze) 20.000 dinara, za nabavku  dviska 30.000 dinara, zatim za nabavku nazimice 18.000 dinara, za nabavku suprasne nazimice i nerasta 24.000 dinara, za nabavku pčelinje matice 600 dinara. Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi 3.000.000 dinara.

Kompletan pravilnik, zahtev i spisak dokumentacije koja se podnosi radi ostvarivanja prava na podsticaje, nalazi se ispod teksta. 

Dodatni uslovi: Najmanje tri, a najviše 100 krava na gazdinstvu 

Dodatni uslovi obuhvataju i to da na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje tri, a najviše 100 krava mlečnih, odnosno kombinovanih rasa. Priplodna junica koja je predmet zahteva trebalo bi da vodi poreklo od majke sa proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla čija je prosečna proizvodnja mleka u standardnoj laktaciji preko 5.500 kg za grla kombinovanih rasa, odnosno preko 7.500 kg za grla mlečnih rasa.

U slučaju uginuća obavezna prijava 

Korisnik podsticaja dužan je da životinju koja je predmet podsticaja ne otuđi i namenski koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu, i to:

  • kvalitetno priplodno grlo goveda i kvalitetnu priplodnu pčelinju maticu - najmanje tri godine od dana nabavke
  • kvalitetno priplodno grlo ovaca, koza i svinja - najmanje dve godine od dana nabavke
  • otuđenjem predmeta podsticaja ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva

U slučaju uginuća ili prinudnog klanja kvalitetnog priplodnog grla, odnosno u slučaju uginuća pčelinjeg društva u koje je uneta kvalitetna priplodna pčelinja matica, korisnik podsticaja nije dužan da vrati podsticajna sredstva ako u roku od 30 dana od dana uginuća ili prinudnog klanja Upravi to prijavi i dostavi dokaz izdat od strane nadležne veterinarske službe.

Uverenja i potvrde ne mogu biti stariji od 30 dana 

Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz zahtev ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.


Dokumenti


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije


Tagovi

Subvencije Ministarstvo poljoprivrede Nabavka junica Nabavka bikova Nabavka dviske


Autorka

Slađana Aničić

Slađana je diplomirani profesor srpske književnosti i jezika s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je Agrokluba.