• Subvencije
  • 02.06.2020. 10:00

Za nabavku mašina i opreme u stočarstvu povraćaj 50 odsto

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 odsto od vrednosti prihvatljive investicije, odnosno u iznosu od 65 odsto od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada. Najviši ukupni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1,5 miliona dinara.

Foto: Jelena Gajić Đokić (ilustracija)
  • 339
  • 17
  • 0

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstvo poljoprivrede raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu  u 2020. godini.

Podsticaji obuhvataju podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane, za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka, onda za zaštitu dobrobiti životinja, za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja. Takođe, obuhvataju podsticaje i za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, za pčelarstvo, mužu i držanje, odgoj i tov živine.

Produžen rok konkursa za nabavku novog traktora

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice koje je nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge, zatim srednja škola, naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede, kao i crkva i verska zajednica.

Konkurisanje do 15. juna

Pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac, koji je između ostalog, u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2020., a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini u periodu od 1. do 15. juna tekuće godine preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Po korisniku 1,5 miliona dinara

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 odsto od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 odsto od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Šta je sa isplatom subvencija, a šta se menja u planu IPARD poziva?

Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 130 miliona dinara. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1,5 miliona dinara.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Detaljnije o javnom pozivu saznajte u dokumentu ispod teksta.


Dokumenti


Tagovi

Subvencije Nabavka mašina Nabavka opreme Stočarska proizvodnja Povraćaj Ministarstvo poljoprivrede Uprava za agrarna plaćanja


Autorka

Julijana El Omari

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...