Na parcelama koje su namenjene setvi okopavina, može se obaviti pregled zemljišta u kome se mogu naći veliki broj vrsta insekata u različitim stadijumima. Pregled se vrši sve do smrzavanja zemljišta iskopavanjem jama i uzimanjem uzoraka sa različitih dubina u zavisnosti od očekivanih insekata, najčešće do 50 cm. Izvađen uzorak se usitni, raširi i nakon toga se detaljno pregleda i determinišu prisutne vrste, njihovi stadijumi razvića i njihova brojnost. Na osnovu dobijenih podataka, u zavisnosti od kritičnih brojnosti koje su date u tabelama, predviđaju se moguće štete od insekata i određuje se da li će se vršiti njihovo suzbijanje ili ne.

Foto: http://www.agroprodukt.rs/wp-content/uploads/2015/01/6.jpg