Fotografije su sa domaćinstva gde se proizvodnja kozjeg mleka i sira od jedne koze za lične potrebe spontano povećala na 40 koza i prodaju sira na tri beogradske pijace, za samo dve godine. Ovaj mladi poljoprivredni proizvođač ovde ne planira da se zaustavi, jer je potražnja za njegovim specijalnim sirevima veća i od trenutnih kapaciteta proizvodnje.