Najlepse mi cvece koje nisam ni posadila. Prkos, sam iznikao, tek da verodostojno opravda svoje ime