Ova fotografija italijanskog fotografa Aleksa Rićebuona nosi naziv "Nature defeats technology", ali govori mnogo više...