Smanjenje subvencije po hektaru - šta mislite o tome?


Šta mislite o smanjenju iznosa osnovnih podsticaja po hektaru? - Ankete

Šta mislite o smanjenju iznosa osnovnih podsticaja po hektaru?

www.agroklub.rs