Danas je moguće jabuke održati svežim i šest meseci nakon branja, zahvaljujući hladnjači, ali i voskiranjem. Ipak i tada se dešavaju greške - više o tome, uskoro na Agroklubu!