Jedno je bitno. A to su dve stvari. Rad, red i disciplina. Agroklub na voćarskoj konferenciji Profifruit u Beogradu.