Da li neko ima neki predlog?
1. Da li da je presadim u manju saksiju?
2. Da li da je iznesem napolje ili ostavim unutra? (Inače stoji unutra gde nije izložena direktnom suncu.)
3. Sipam prihranu za cveće? Koju?
4. Da odstranim osušeni deo ili da ostavim?