Deo parka Pećina u Valjevu... Fotografija Sretena Pantelića