Da li uopšte treba komentar za ovakav kvalitet vazduha u Valjevu...