• Sekešfehervar
  • 12.03.2017. 11:30

Pčelarenje u Mađarskoj

Otkupna cena meda u Mađarskoj u poslednje dve godine pala je čak do 40%, iako mađarski pčelari drže 80% svetske proizvodnje bagremovog meda. Moraju da budu u sistemu poreskih obveznika, a od košnica najviše koriste pološku "Boczanodi" na toplo. Pčelari koji svoje zajednice sele moraju imati dokumentaciju da su zdrave.

  • 2.839
  • 142
  • 0

Otkupna cena meda u Mađarskoj u poslednje dve godine pala je čak do 40%, iako mađarski pčelari drže 80% svetske proizvodnje bagremovog meda. Zbog takve situacije pčelari su došli u situaciju da med ne ide iz "dvorišta" dok se ne uradi isplata. Moraju da budu u sistemu poreskih obveznika, a od košnica najviše koriste pološku "Boczanodi" na toplo, koja je nastala između 1905. i 1906. godine.

Zadovoljni pašom

Ako klimatski uslovi u vreme cvetanja budu dobri, pčelinje zajednice dobro se razviju, a donesu i određenu količinu meda i cvetnog praha. Tu su još pčelinje paše lipe i ciganskog perja.

"Pčelar koji se odluči na uređenje pokaznog pčelinjaka može da aplicira za povrat uloženih sredstava. Zbog konfiguracije terena, mađarski pčelari seljenjem na nekoliko lokacija bagremove paše mogu produžiti pašu i do 25 dana. Suncokret bude posađen u komadu od 3.000 do 4.000 ha. Sa sortama uljanih repica smo zadovoljni", rekao je Gabor Vudi, pčelar iz Mohača.

Pčelari koji svoje zajednice sele moraju imati dokumentaciju da su zdrave. Podrška može biti i do 50.000 evra, ali u roku tri godine pčelar mora imati 300 proizvodnih zajednica.

Pčelari postavljaju pčelinjake uz reke, prvenstveno zbog vode, jer je bio raznolikost paše velika, a to je dobro za održivost pčelinjih zajednica u periodu bez paše.

Pčelarski savetnici

U Mađarskoj je velik broj pčelinjih zajednica, na nekim područjima ima čak 25 zajednica na kilometru kvadratnom. Svaka županija u Mađarskoj ima pčelarskog savetnika, a uz njihovu pomoć mađarski pčelari iskoriste 100% sredstava iz nacionalnog pčelarskog programa EU. Svaka pčelarsko udruženje ima pregledača pčela, koji u avgustu mora da pregleda sve pčelinje zajednice i ako uoči neke sumnjive zajednice, mora odmah da obavesti veterinara.

Košnice na sajmu

Ništa bez amitraza

Još je 1982. Đerđ Čaba prvi upotbio amitraz - glavnu materiju, koja se koristi u voćarstvu za smanjenje lisnih uši. U pčelarstvu se koristi 200 g aktivne materije u litri rastvora. Vudi veruje da bez amitraza pčela ne bi bilo ne samo u Mađarskoj već i u celom svetu, a isti je dozvoljen samo u pet država Evrope.

Jedan od prvih specijalizovanih sajmova

Sekešfehervar (Szekesfehervar) ili Stolni Beograd domaćin je državnog sajma pčelarske opreme, koji je osnovan pre 29 godina. Sajam poseti nekoliko hiljada pčelara iz Mađarske, ali i susednih država. To je ujedno i jedan od prvih specijalizovanih pčelarskih sajmova, dok je još bilo malo pčelara.

Tabela 1 : Medni indeks

Cene, januar 2016.

Cene, januar 2017.

Dizel

309 Ft/l

374 Ft/l

Benzin

299 Ft/l

365 Ft/l

Šećer

230 Ft/kg

245 Ft/kg

1 evro

312 Ft

307 Ft

Inflacija

1,35 %

0,9 %

Zamena voska

325 Ft+ Afa/kg

350 Ft+Afa/kg

Satna osnova

3500 Ft(brutto)

3500 Ft+AFA

Otkup voska

2400-2750 Ft/kg

1800-2000 Ft/kg

Cene meda

Cvetni med

750 Ft/kg

550-580 Ft/kg

Cigansko perje

900 Ft/kg

550-580 Ft/kg

Bagrem

1150 Ft/kg

1100-1200 Ft/kg

Cvetni med*

1500 Ft/kg

1650 Ft/kg

Cigansko perje*

1800-2500 Ft/kg

1800-2000 Ft/kg

Bagrem*

2200-2400 Ft/kg

2100 Ft/kg

*Cena meda na pijacama

Kurs: 1000 Ft = 397 rsd

Tekst i fotografije: Milan Kramer

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi