• EU Parlament
  • 12.01.2018. 20:00

EU: Mali broj mladih nosilaca gazdinstava

EU Parlament raspravljao je o načinima kako motivisati mlade poljoprivrednike. Koji su zaključci? Pročitajte!

Foto: b-photo / Bigstock
  • 299
  • 17
  • 0

Svega 6% nosilaca poljoprivrednih gazdinstava (PG) u EU mlađi su od 35 godina, istakao je italijanski zastupnik Nikola Kaputo (Nicola Caputo), koji u ime Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj radi Izveštaj o sprovođenju instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u.

Naime, pristup finansiranju, pitanje direktnih plaćanja u ruralnom razvoju, pristup zemljištu, nove mere za podsticanje smene generacija i prenošenje vlasništva nad gazdinstvom, edukacija mladih poljoprivrednika i inovacije, pet je ključnih naglasaka Izveštaja o sprovođenju instrumenata ZPP-a za mlade poljoprivrednike u EU-u nakon reforme iz 2013. godine.

Gorući problem je pristup zemljištu

Kaputo je, s obzirom na nizak postotak mladih na čelu PG predložio da se pružanje podrške za instrumente ZPP-a za mlade poljoprivrednike nastavi, a da se maksimalni nivo finansiranja poveća iznad 2%. Naglasak u Izveštaju je i na smanjenju dodatnih prepreka za mlade poljoprivrednike, kao što su pristup kapitalu, nedostatak poslovnih veština i nedostatak planova nasleđivanja. Takođe se predlaže smanjenje administrativnog opterećenja, te da se poljoprivrednicima u EU-u pruži više fleksibilnosti, kako bi svojim poslovnim planovima odgovorili na promene na tržištima.

Jedan od gorućih problema je i pristup zemljištu, koji predstavlja veliku prepreku za mlade i nove poljoprivrednike. Rešavanje tog problema, smatra izvestilac, zahteva novu ocenu programa direktnih plaćanja i stvaranje poticaja za starije poljoprivrednike, da prenesu svoja poljoprivredna gazdinstva na mlađe generacije.

Foto: b-photo / Bigstock


Autorka

Željka Rački-Kristić

Željka Rački-Kristić

Željka je diplomirani agronom sa dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednik je portala Agroklub i donosi najnovije vesti iz sveta poljoprivrede!

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi