• Konkurs 2019
  • 06.03.2019. 16:00

Konkurs za dodelu kredita za opremanje stočarskih farmi

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je konkurs za dodelu kredita namenjenih za nabavku opreme za stočarske farme.

Foto: Pixabay / Roy Buri
  • 196
  • 10
  • 0

Novac je namenjen poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou.

Metoda za unapređenje genetskog potencijala domaćih životinja

Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra

Maksimalan iznos kredita je 40.000 evra. Grejs period je u trajanju šest meseci. Za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata. Rok otplate je 60 meseci, a otplata kredita je u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata). Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme za stočarstvo koju bude odabrao učesnik konkursa. 

Opširnije informacije o uslovima konkursa i načinu prijave pročitajte u dokumentu koji se nalazi ispod ovog članka.

Potrebna dokumentacija 

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu, original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti založno pravo - izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda. Ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije.  Zatim, original Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor. Dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje ne starije od 30 dana. Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta. 

Kako hraniti svinje sopstvenim sirovinama na gazdinstvu?

Krediti dostupni do utroška novca

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede Bulevar Mihajla Pupina 6 sa naznakom "Za konkurs". Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451. Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.

Izvor: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede


Dokumenti


Tagovi

Konkurs Vojvodina Ovce Krave Kokoške Farme Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu


Autorka

Slađana Aničić

Slađana Aničić

Slađana je diplomirani profesor srpske književnosti i jezika s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je Agrokluba.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi