• Petrokemija
  • 14.05.2019. 18:00
  • Južnobački okrug, Vojvodina, Novi Sad

Mineralna đubriva: Ekonomično određivanje optimalnih doza

Zanimljiva novina koja dolazi iz ove fabrike, svakako je kalkulator đubrenja. U pitanju je digitalna platforma koja pruža poljoprivrednicima dosta korisnih informacija i alata pomoću kojih će jednostavno optimizovati upotrebu hraniva.

Foto: Agroklub
  • 216
  • 11
  • 0

Dani otvorenih vrata Petrokemije, fabrike mineralnih đubriva, održani su na ovogodišnjem Poljoprivrednom sajmu, u Novom Sadu. Tom prilokom na stručnom predavanju, govorila je Mirela Trdenić, specijalista za primenu đubriva u vinogradima, voćnjacima, za povrće i cveće. 

"Za postizanje dobrih i stabilnih prinosa žitarica, na zemljištima srednje plodnosti potrebno je obezbediti količine od 140 - 200 kilograma po hektaru azota (N), 70 - 130 kilograma po hektaru fosfora, u obliku P2O5 i 80 - 140 kg/ha kalijuma, kao K2O", objašnjava Trdanić. Uz primenu odgovarajućih količina hraniva, voditi računa i o vremenu i načinu primene.

Preporuka za proizvođače je formulacija NPK 7:20:30, u predsetvenoj pripremi. Dobri rezultati postižu se i sa primenom Petrokemijasa i Uree, dok se za prihranjivanje useva preporučuju se i KAN, UAN i UREA. 

Primer pravilnog đubrenja:

  • NPK 7:20:30, u količini od 400 kilograma po hektaru, zaorati u osnovnoj obradi. U predsetvenoj pripremi koristiti UREA- u u količini od 100 kilograma po hektaru. U fazi bokorenja uneti prihranom KAN u količini od 150 kilograma po hektaru. U fazi vlatanja đubriti sa ASN u količini od 100 kg/ha, kao prihrana.

Odgovoreno na zahteve potrošača

Direktor prodaje ove kompanije, Damir Leko, istakao je kao su očekivanja ispunjena kroz postignut visok kvalitet đubriva, kao i kroz  saradnje i odgovorom na zahteve poljoprivrednih proizvođača. Petrokemija ima značajnu poziciju na regionalnom tržištu mikrobioloških hraniva.

Svi raspoloživi resursi, racionalno se iskorišćavaju, takođe je i uticaj na klimatske uslove smanjen. Tehnologija proizvodnje, kao i poslovni procesi stalno se poboljšavaju kako bi se ostvarila i zadržala konkurentnost na zahtevnom tržištu.

Primena đubriva ne utiče na životnu sredinu

Vodi se računa da primena đubriva ne utiče na životnu sredinu, odnosno, sprečava se zagađenje okoline tokom korišćenja proizvoda.

"Poverenje i dobre partnerske odnose gradimo transparentnim i poštenim poslovanjem kao i kvalitetnom komunikacijom sa kupcima, dobavljačima i generalno sa čitavom društvenom zajednicom", naglasio je Leko.

Digitalizacijom do optimalnih doza

Zanimljiva novina koja dolazi iz ove fabrike, svakako je kalkulator đubrenja. U pitanju je digitalna platforma koja pruža poljoprivrednicima dosta korisnih informacija i alata pomoću kojih će jednostavno optimizovati upotrebu hraniva.

Kalkulator omogućava izračunavanje potrebne količine, koje je potrebno primeniti u određenoj biljnoj proizvodnji.

Aplikacija obuhvata: obračun potrebnih količina đubriva, sa ili bez urađene hemijske analize zemljišta, takođe obračunavaju se i potrebne doze za 20 useva. Ovo se odnosi na glavne ratarske, voćarske i povrtarske useve. Kalkulatorom je moguće i izabrati i odgovarajuću vrstu mineralnog hraniva.

Visok standard i kultura življenja

Petrokemija d.o.o proizvodi mineralna đubriva upotrebom prirodnih sirovina, kao što su prirodni gas, azot i kiseonik iz vazduha. Iz ovih sirovina, odgovarajućim tehnološkim postupcima, proizvode se polazne hemikalije, koje su neophodne u procesu proizvodnje. 

Zahvaljujući dokazanom kvalitetu proizvoda i usluga, godišnjim kapacitetom od 1,35 miliona tona i sprovođenju misije, odražavaju se glavne vrednosti kompanije. Cilj je održati postojeći visok standard i kulturu življenja.


Tagovi

Mineralna đubriva Zaštita životne sredine damir Leko Mirela Trdanić NPK đubriva


Autorka

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.


Partner

Petrokemija d.o.o

Ilije Ognjanovića 28, 21 000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 (0) 21 424 472, e-mail: prodaja@petrokemija.rs web: http://www.petrokemija.rs/