• Zaštita poljoprivrednika
  • 13.04.2018. 20:15

Najslabija karika u lancu snabdevanja hranom je poljoprivrednik! EU direktiva će tome stati na kraj!

Poverenik za poljoprivredu i ruralni razvoj EU Fil Hogan je predstavio Direktivu o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse u lancu snabdevanja hranom.

Foto: Bigstockphoto/mythja
  • 179
  • 9
  • 0

Skoro upućivanje u parlamentarnu proceduru predloga Direktive o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse u lancu snabdevanja hranom najavio je poverenik za poljoprivredu i ruralni razvoj EU Fil (Phil) Hogan, na juče održanoj sednici Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropskog parlamenta u Briselu. Radi se o važnom delu evropskog zakonodavstva, koji bi trebalo da ojača položaj poljoprivrednika i malih i srednjih preduzetnika u lancu snabdevanja hranom.

Ovaj predlog uključuje efikasne odredbe u sprovođenju, pa tako sankcije mogu biti nametnute od strane nacionalnih vlasti u kojima su prekršaji utvrđeni. 

Poljoprivredni proizvođač - najslabija karika u lancu

Evropska komisija već nekoliko godina razmatra pitanje nepoštnih trgovačkih praksi u lancu snabdevanja hranom. Budući da često postoje znatne razlike u pregovaračkoj snazi među različitim subjektima u lancu snabdevanja hranom, i dalje nastaju situacije u kojima je najslabija karika u lancu, najčešće poljoprivredni proizvođač, ugrožen i pod neopravdanim ekonomskim pritiskom.

Budući da joj je cilj zaštita, Junkerova Komisija odlučila je da reaguje na neravnotežu i nepošteno postupanje, koje se može ispraviti, te je po prvi put podnela zakonodavne predloge za regulisanje nepoštenih praksi u lancu snabdevanja hranom.

Fil Hogan: Pravednost je suština ovog predloga 

"Bilo koji lanac jednako je jak kao njegova najslabija karika. Efikasan i delotvoran lanac snabdevanja hranom jeste onaj koji je pravedan. U današnjem predlogu u suštini je reč o pravednosti - o davanju glasa onima koji se ne čuju, onima koji su, ne svojom krivicom, postali žrtve slabe pregovaračke pozicije. Današnjom inicijativom želimo da ojačamo poziciju proizvođača, te malih i srednjih poduzeća, u lancu snabdevanja hranom. Takođe, želi se osigurati snažno i efikasno sprovođenje propisa. Poverljivim postupkom pritužbe želimo iz lanca snabdevanja hranom da izbacimo 'faktor straha'", kazao je Hogan.

Koje su to nepoštene trgovačke prakse i na koga se odnose?

Nepoštene trgovačke prakse, koje bi Direktivom trebalo zabraniti, jesu kašnjenje plaćanja za pokvarljive prehrambene proizvode, otkazivanje narudžbe u poslednji čas, jednostrane ili retroaktivne izmene ugovora i prisiljavanje dobavljača na plaćanje propalih proizvoda. Druge prakse biće dopuštene, ali samo ako su ih stranke unapred jasno i nedvosmisleno ugovorile. Te prakse mogu biti vraćanje neprodatih prehrambenih proizvoda dobavljaču, naplaćivanje dobavljaču sklapanja ili produženja ugovora o isporuci prehrambenih proizvoda, plaćanje promocije prehrambenih proizvoda, koje kupac prodaje za dobavljača ili za njihovo stavljanje na tržište. 

Fil Hogan: Suština ove direktive je pravednost (Foto: Europa.eu)

Obuhvaćeni prehrambeni proizvodi uključuju poljoprivredne proizvode i prerađene poljoprivredne proizvode. Proizvodi ribarstva uključeni su kao poljoprivredni proizvodi. Odabir obuhvaćenih proizvoda u skladu je s učestalošću nepoštenih trgovačkih praksi u lancu snabdevanja hranom.

Predlog se odnosi na sve učesnike lanca snabdevanja hranom: trgovce na malo, prerađivače, trgovce na veliko, zadruge i organizacije proizvođača ili samostalne proizvođače koji primenjuju bilo koju utvrđenu nepoštenu trgovačku praksu. Predlogom se posebno žele osnažiti najslabiji partneri male pregovaračke snage, tako da dobavljač mora biti male i srednje veličine u skladu sa definicijom određenom na nivou EU.

Vraćanje poverenja 

Zabranom primene nepoštenih trgovačkih praksi za koje je utvrđeno da najviše štete poljoprivrednicima i malim i srednjim dobavljačima u prehrambenoj industriji povećaće se poverenje unutar lanca snabdevanja i nadoknaditii relativan nedostatak pregovaračke snage manjih subjekata u odnosu na veće kupce. Tako bi im trebalo pružiti veću sigurnost (npr. rešiće se problem pronalaženja novog kupca zbog otkazivanja narudžbe u poslednjem trenutku) i smanjiti potreba za upravljanjem rizicima na koje ne mogu ili mogu malo uticati.

Neće doći do povećanja cena za potrošače

U okviru javnog savetovanja o nepoštenim trgovačkim praksama, koje je sprovela Komisija, nije predstavljen nijedan dokaz koji bi upućivao na to da ciljane nepoštene trgovačke prakse dovode do smanjenja potrošačkih cena, niti da će se cene povećati, ako se takve prakse zabrane. Štaviše, većina udruženja potrošača podstiču regulisanje tih nepoštenih trgovačkih praksi, jer takve prakse dugoročno negativno utiču na potrošače.

Direktiva će zabraniti i prisiljavanje dobavljača na plaćanje propalih proizvoda (Foto: Pixabay/dawnfu)

Zakonodavstvom je previđeno da Komisija nakon tri godine izveštava o primeni pravila i o mogućim efektima na cene.

Žalbe će moći da budu anonimne

Predlog Komisije zahteva od država članica da odrede telo javne vlasti zaduženo za sprovođenje novih pravila. U slučaju dokazane povrede, nadležno telo će odrediti sankciju. Ono će moći da pokrene istragu na sopstvenu  inicijativu ili na temelju žalbe. U tom slučaju će stranke, koje podnesu žalbu, zatražiti poverljivost i anonimnost, kako bi zaštitile svoj položaj u odnosu na svog trgovačkog partnera. 

Uprave većine država članica već su uspostavile strukture za praćenje i sprovođenje zakonodavstva o nepoštenim trgovačkim praksama, pa će verovatno imati tek neznatne dodatne troškove. Ako takve strukture ne postoje, sprovođenje pravila mogla bi da obavljaju postojeća tela, kao što su tela za zaštitu tržišne konkurencije ili agencije za zaštitu potrošača, čime bi se troškovi izrazito smanjili.

Predlog Komisije biće u obliku evropskog prava (direktive) podnesen zajedno sa procenom učinka Evropskom parlamentu i Veću.
 


Tagovi

Nepoštene trgovačke prakse Zaštita poljoprivrednika Phil Hogan Fil Hogan Direktiva EU


Autorka

Maja Celing Celić

Maja je hobi baštovanka s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Ako pitate golubara sta je to golubarstvo, svaki će vam reći ljubav, hobi način života i više od tog... Pročitaj celu belešku »