• Obnovljivi izvori energije
  • 04.10.2017. 20:30

Planovi za povećanje biogoriva u EU

Zastupnici Evropskog parlamenta su se složili da se postupno smanji udeo biogoriva, biotekućina i biomase proizvedenih iz hrane ili krmiva u sektoru prometa sa 7% do 2021. na 3,8% do 2030. godine.

Foto: Nostal
  • 206
  • 10
  • 0

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropskoga parlamenta u Strazburu podržao je planove Evropske komisije za povećanjem korišćenja biogoriva u Evropskoj uniji, a koji su u skladu sa ciljevima EU kad su u pitanju sigurnost hrane, klimatske promene i njeni energetski ciljevi.

Odbor je tako većinom glasova podržao Mišljenje Odbora i Evropsku komisiju, koja izmenom Direktive želi da postigne veću upotrebu obnovljivih izvora energije, čišće grejanje i hlađenje, dekarbonizirani transport i bolju informiranost potrošača. Njome se postavlja zajednički obavezujući cilj na nivou EU da udeo energije iz obnovljivih izvora u potrošnji do 2030. dostigne najmanje 27%.

Samodovoljnost u proizvodnji proteina

Fokusirali su se na teme koje su važne za evropsku poljoprivredu, a koje imaju uticaj na poljoprivrednike, poljoprivrednu proizvodnju i ruralne krajeve, sa posebnim naglaskom na uštede u emisijama stakleničkih gasova, upotrebu biogoriva i biomase, kao i na kriterijume održivosti za njihovu upotrebu.

Cilj je da se postigne samodovoljnost u proizvodnji proteina za hranu za životinje i smanjiti uvoz GMO soje, sačuvati postojeća radna mesta i podržati otvaranje novih, posebno u ruralnim sredinama. Važno je da svaka država članica može da koristi one obnovljive izvore energije sa kojima raspolaže.

Jedinstvena baza podataka

Zastupnici su se složili da se postupno smanji udeo biogoriva, biotekućina i biomase proizvedenih iz hrane ili krmiva u sektoru prometa sa 7% do 2021. na 3,8% do 2030. godine. Oni su zatražili izuzeće tj. da se zadrži udeo od 7% za tzv. visoko održiva biogoriva na bazi useva, tj. hranu bogatu proteinima, koja se proizvodi od kultura bogatih skrobom, šećerom i uljaricaa i mahunarki.

Takođe, predlažu da se obavežu države članice, kako bi osigurale postupno povećanje udela obnovljive energije u svim oblicima prometa na nivou cele EU sa najmanje 12% do 2030. godine, te da im se omogući podsticanje upotrebe visokoodrživih biogoriva u čijoj proizvodnji kao nusproizvod nastaje hrana bogate proteinima.

Potrebna je i jedinstvena bazapodataka na evropskom nivou, koja bi međusobno povezivala nacionalne baze podataka o transportnim gorivima.

Foto: Nostal6ie / Bigstock


Autorka

Karolina Tušek

Karolina Tušek

Karolina je magistrirala agroekonomiju, sa iskustvom u poljoprivredi, a svoje znanje i savete deli sa čitaocima Agrokluba!

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi