PALLAS 75 WG za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u žitima

Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o.

Kontakt - Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o.

Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o
Olge Petrov 10
21 000 Novi Sad
Tel: +381 (0) 21 674 2240
Fax: +381 (0) 21 674 2976

pogledaj sve oglase partnera

Cena: na upit

Opis

PALLAS 75 WG je novi sistemični herbicid za suzbijanje najvažnijih uskolisnih i širokolisnih korova u žitima

Sastav: piroksulam, 75 g/kg vododisperzibilne granule - WG
Formulacija: WG - vodorastvoprljive granule
Opis preparata:
LANCELOT 450 WG je novi herbicid namenjen za primenu u žitaricama nakon nicanja (post-em), koji vrlo efikasnoo suzbija najvažnije jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Prestanak rasta i razvoja osetljivih korova nastupa sutradan od prskanja.
Način primene:
PALLAS 75 WG je novi post-emergence sistemični herbicid kompanije Dow AgroSciences za suzbijanje najvažnijih uskolisnih i širokolisnih korova u žitima.
PALLAS 75 WG se uglavnom usvaja i deluje preko lista ali poseduje i kratkotrajno zemljišno delovanje na novoiznikle korove. Koristi se u usevu pšenice (sa izuzetkom Triticum durum), raži i tritikale. Uvek primenjuje zajedno sa okvašivačem PALLAS Adjuvant.
PALLAS Adjuvant je 99,6% polimer (poliglikoletar), jedinstven, visoko efikasni okvašivač, koji obezbeđuje potpuno i temeljno mešanje preparata u rastvoru za prskanje. Ključne prednosti okvašivača
 
 
PALLAS Adjuvant su:
• Poboljšana disperzija kapljica čime se uvećava nanošenje rastvora za prskanje na površinu lista
• Poboljšava prijemčivost preparata na površinu lista i time osigurava otpornost na ispiranje
• Poboljšano prodiranje i usvajanje preparata u biljku
• Postizanje najboljih rezultata čak i u nepovoljnim uslovima primene.

PALLAS 75 WG se primenjuje tokom razvojne faze BBCH 12-32 (od pojave 2 lista pa do vidljivog drugog kolenca). Za postizanje najbolje efikasnosti primeniti PALLAS 75 WG kada su korovi u razvojnoj fazi:

• Faza 1-4 lista za uskolisne korove (BBCH 11-24)

• Faza 2-8 listova za širokolisne korove Za postizanje najboljih rezultata PALLAS 75 WG treba primeniti kada je temperatura u rasponu 8 do 25°C i kad korovi intenzivno rastu. Otporan na spiranje kišom već jedan sat nakon primene. Primenjuje u količini 0,25 kg/ha zajedno sa 0,5 l/ha okvašivača PALLAS Adjuvant.

PALLAS 75 WG se primenjuje korišćenjem standardne opreme za tretiranje sa zemlje (prskalice/ dizne) uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru.
U normalnim uslovima setve i uobičajne plodosmene nema ograničenja za useve koji se mogu sejati nakon primene preparata PALLAS 75 WG ako se koristi saglasno uputstvu za upotrebu.
PALLAS 75 WG se meša sa većinom herbicida, fungicida, insekticida i tečnih azotnih dubriva. Dobro se meša s herbicidima MUSTANG, LANCELOT ili preparatima na bazi 2,4-D AMINA u cilju proširenja spektra delovanja na širokolisne korove. Ne sme mešati sa regulatorima rasta biljaka ili insekticidima na bazi organofosfata
 

Spektar delovanja:

Uskolisni korovi

Osetljivi:
 • mišji repak (Alopecurus myosuroides)
 • stršac (Apera spica-venti)
 • divlji ovas (Avena fatua)
 • ludovikov ovas (Avena ludoviciana)
 • samonikli ovas (Avena sativa)
 • japanska klasača (Bromus japonicas)
 • oštra vlasulja (Bromus sterilis)
 • trstike (Phalaris paradoxa, Ph. Tricortum, Ph. canariensis)
 • zeleni muhar (Setaria viridis).

Umereno osetljivi:

 • pirevina (Agropyron repens)
 • veliki muhar (Echinochloa crus-galli)
 • samonikli ječam (Hordeum spp.)
 • ljuljevi (Lolium persicum, L. rigidum, L. multiflorum, L. perenne, L. temulentum)
 • proso (Panicum capilare)
 • vlasulja (Bromus tectorum)
 • trstike (Phalaris brachystachys, Ph. minor).

Širokolisni korovi

Osetljivi:
 • štir (Amaranthus retroflexus)
 • smrduša (Bifora radians)
 • slačica (Brassica spp.)
 • devojačka trava (Capsella bursa-pastoris)
 • žavornjak (Delphinium spp.)
 • prilepača (Galium aparine)
 • žeravac (Geranium spp.)
 • mrtva kopriva (Lamium amplexicaule)
 • divlja proja (Lithospermum arvense)
 • slez (Malva spp.)
 • kamilica (Matricaria spp.)
 • dvornik (Polygonum persicaria)
 • divlja rotkva (Raphanus raphanistrum)
 • gorušica (Sinapis arvensis)
 • mišjakinja (Stellaria media)
 • čestoslavica (Veronica hederaefolia)
 • grahorice (Vicia spp.)
 • ljubičica (Viola arvensis).
Umereno osetljivi:
 • različak (Centaurea cyanus)
 • tičinac (Cerastium arvense)
 • pepeljuga (Chenopodium album)
 • palamida (Cirsium arvense)
 • žavornjak (Consolida orientalis)
 • ptičji dvornik (Polygonum aviculare),
 • poponac (Polygonum convovulus).

 

Info

Kategorija: Herbicidi
Vrsta oglasa: Ponuda
Cena: na upit
Država: Srbija
Datum objave oglasa: 19.03.2019.
Pregleda: 203
Šifra oglasa: 42426

Predaj oglas

Klikni i besplatno predaj do 5 oglasa u Agroklub poljoprivredni oglasnik! Predaj oglas