• Zaštita kupusnjača
  • 14.07.2018. 17:30

Bakterijska tamna trulež žila na kupusu - kako ga zaštititi?

U proteklih nekoliko godina ova biljna bolest gotovo je potpuno uništila pojedina polja kupusa, posebno kada je u letnjim mesecima bila veća količina padavina.

Foto: HPŠSS
  • 1.516
  • 64
  • 0

Pri uzgoju na otvorenome u polju kupus napadaju brojne kategorije štetnih organizama. Osim uobičajene pojave bolesti i štetočina, sve se više pojavljuju neželjeni štetni organizmi, koji se prilagođavaju visokim temperaturama i vlažnim uslovima.

Među njima je i bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas campestris pv. campestris). U proteklih nekoliko godina ova biljna bolest gotovo je potpuno uništila pojedina polja kupusa, posebno kada je u letnjim mesecima bila veća količina padavina. Bakterijska tamna trulež žila jedna je od najvažnijih i najdestruktivnijih bolesti kupusnjača i javlja se na svim vrstama roda Brassica širom sveta. 

Razvoj i širenje bolesti

Bolest je uzrokovana bakterijom Xanthomonas campestris pv. campestris i kao i većina bakterijskih bolesti zahteva toplo i vrlo vlažno klimatsko razdoblje sa temperaturama između 24˚C-29˚C. Bakterija se prenosi kontaminiranim semenom, a izvor primarne zaraze takođe mogu da budu zaraženi biljni ostaci u trajanju 2-3 godine ili korovi iz grupe krstašica. U usevu se naknadno bolest širi kišnim kapljicama. Grad naročito pogoduje naknadnom širenju bolesti. Povrede biljnog tkiva takođe predstavljaju ulazne puteve, pa je u tom smeru potrebno sprovoditi sve preventivne mere zaštite (suzbijanje štetočina, pažnja prilikom prolaska mehanizacije).

Simptomi

Biljke mogu biti zaražene u svim fazama razvoja, te slabije rastu i ne formiraju glavicu očekivane veličine.

Primarni izvor inokuluma je zaraženo seme. Nakon klijanja sadnica, prvi simptomi se uočavaju na kotiledonima gde rubovi lista pocrne, te se kroz provodni sistem zaraza dalje širi i na mladim stabljikama i lišću dolazi do pojave hloroza u obliku slova "V".

Tkivo između lisnih žila ima izgled pergamenta, a na poprečnom preseku kocena boja je tamnosmeđa do crna. Potpuno je narušen kvalitet tog kupusa za kiseljenje. Naknadno se krajem leta bolest u polju vrlo brzo širi, a naročito joj pogoduju rosna i maglovita jutra u drugoj polovini avgusta i početkom septembra, nakon čega slede sunčani i topli dani.

Mere zaštite

Mere zaštite mogu se podeliti na agrotehničke mere i hemijske mere. Agrotehničke mere obuhvataju: odabir tolerantnih sorti, plodored, korišćenje sertifikovanog semena, pravilna đubrenje kalijumom, uklanjanje i uništavanje zaraženih biljnih ostataka. Hemijska zaštita podrazumeva primenu fungicida na osnovu bakra. Novije selekcije daju tolerantne hibride kupusa na bakterijske bolesti, a prskanja sredstvima na osnovi bakra daju određene rezultate (bakar je u integrisanoj zaštiti povrća dopušten samo jednom u sezoni za folijarno prskanje biljaka).

Za suzbijanje je registrovan preparat Neoram WG koji se primenjuje kada nastupe uslovi pogodni za razvoj bolesti u koncentraciji 0,25-0,35% (250 - 350 g/100 l vode). Karenca je 20 dana. Ima popratno delovanje na sivu plesan (Botrytis cinerea) i bakterioze.

Autor: Petra Pozder  mag. ing. fitomedicine


Povezana biljna vrsta

Kupus

Kupus

Engleski naziv: Cabbage | Latinski naziv: Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L.

Kupus je dvogodišnja zeljasta biljka iz porodice (Brassicaceae) koja razvija veliki pupoljak nastao savijanjem lišća. Prve godine stvara vegetativne organe, a druge cvetno stablo... Pročitaj više »

Tagovi

Bakterijska tamna trulež Kupus Zaštita Neoram WG Bakar

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi