• Zasadi lucerke
  • 13.05.2019. 08:00

Proleće je vreme za zasnivanje novih lucerišta

Pravilno odrađena osnovna obrada najvažniji je korak kod zasnivanja lucerišta. Duboka osnovna obrada utiče na stvaranje rastresitog oraničnog sloja. Pravilno zasnovano lucerište od velikog je značaja za postizanje visokih prinosa, kako u godini setve tako i u narednim godinama iskorišćavanja ovog krmiva.

Foto: Depositphoto/max8xam
  • 131
  • 7
  • 0

Lucerka (Medicago sativa) je višegodišnja biljka, koja može da se iskorišćava od tri do sedam godina. O ovoj činjenici voditi računa kod smene useva u plodoredu. Monokultura joj ne odgovara tako da se na isto mesto seje tek nakon tri do četiri godine. Takođe je jedna od najosetljivijih biljaka  na kiselost zemljišta. Za uzgoj lucerke pogodna su zemljišta sa reakcijom pH 6,6 -7,5 i zato je pre setve ovog useva, neophodno uraditi analizu zemljišta. Uspešna proizvodnja ove leguminoze zahteva duboko, rastresito i plodno zemljište, sa povoljnim vodnim i vazdušnim kapacitetom. 

Obrada zemljišta za lucerku

Pravilno odrađena osnovna obrada najvažniji je korak kod zasnivanja lucerišta. Duboka osnovna obrada utiče na stvaranje rastresitog oraničnog sloja. Ovo utiče na bolje skupljanje vode, dobar razvoj korenovog sistema, zatim na intenzivniju aktivnost mikroflore, ali i kvržičnih bakterija.

Prema rečima Violete Veličković, diplomiranog agronoma, nakon setve i nicanja, mlada lucerka mora se negovati kako bi zasnivanje lucerišta bilo što bolje.

Predsetvena priprema zemljišta ima za cilj da stvori mrvičastu strukturu tla i da ga istovremeno i poravna. Neophodno je da površinski (ili oranični sloj) tla, do pet centimetara, bude zbijen iz razloga da seme ne bi skliznulo na veću dubinu. Ukoliko se odradi dobro i osnovna obrada i predsetvena priprema, setva će biti znatno olakšana, a samim tim i dobro odrađen posao zasnivanja lucerišta, savetuju u PSSS Mladenovac.

Najčešće primenjivane agrotehničke mere

Ako nakon setve padne obilnija kiša, na težim i slabo strukturnim zemljištima, dolazi do formiranja pokorice pa kao prva mera nege koja se primenjuje svakako je razbijanje pokorice. Obavlja se rebrastim valjcima i vrlo je efikasna mera u cilju postizanja ujednačenog i ubrzanog nicanja.

Nakon setve preporučuje se valjanje jer se na taj način poravnava površina, povezuju se kapilari i seme se obezbeđuje vlagom iz dubljih slojeva. Na teškim, slabo strukturnim zemljština ne preporučuje se valjanje zbog opasnosti od obrazovanja pokorice. U cilju preventivnog delovanja, valjanje može biti odrađeno i u proleće, na mladom usevu iz jesenje setve, ako je došlo do odvajanja korenčića mladih biljaka od zemlje, usled noćnog zamrzavanja i dnevnog odmrzavanja površinskog sloja tla. Valjanjem se sabija zemljište i ponovo se uspostavlja veza korenčića sa tlom i nastavlja se dalji rast i razvoj. Ukoliko bi se ova mera izostavila, mnoge mlade biljke ubrzo bi propale usled nepovoljnih vremenskih uslova. 

Potrebe lucerke za đubrenjem

Kako bi se mlade biljke lucerke dobro razvile, poželjno je da imaju dovoljno hranljivih materija na raspolaganju. 

U fazi klijanja i nicanja, neophodan im je azot i to u količini od 35 kilograma po hektaru, pred setvu, 25 kilograma po hektaru posle drugog otkosa i 40 kilograma po hektaru posle trećeg otkosa. 

Primena organskog đubriva, takođe, povoljno utiče na bolje zasnivanje lucerišta. Preporuka je da se sa osnovnom obradom unosi 30 - 80 tona po hektaru, dobro zgorelog stajnjaka i pri tom ne zaboraviti obaveznu zaštitu od korva.

Mere nege i đubrenje lucerke

Pravilno zasnovano lucerište od velikog je značaja za postizanje visokih prinosa, kako u godini setve tako i u narednim godinama iskorišćavanja ovog krmiva.

Osim prolećne setve lucerke, trebalo bi obratiti pažnju i na stara lucerišta, kako bi njihovo iskorišćavanje trajalo što duže i bilo isplativo.

Ako je pre setve rasturena potrebna količina NPK đubriva, a biljka ima dobro razvijen korenov sistem, nije potrebno vršiti prihranjivanje starih lucerišta.

Preporuka je zimsko prskanje starih lucerišta protiv korova i to krajem februara, odnosno tretira se herbicidima pre početka vegetacije. 

Zaštita od korova

Obavezna mera nege kod zasnivanja lucerišta je i suzbijanje korova. Posebno je osetljiva lucerka u ranim fazama razvoja jer kod velike zakorovljenosti, biljke se sporije razvijaju pa dolazi do slabijeg zasnivanja lucerišta, a ponekad i do preoravanja. Za lucerku se vezuju širokolisni korovi poput gorušice, štira, bokvice, ambrozije, maslačka, mišjakinje,a od uskolisnih korova najčešći su divlji sirak, zubača, pirevina, muhar.
Korovi se suzbijaju raznim agrotehničkim merama pre svega: plodoredom, kvalitetnom osnovnom i predsetvenom obradom zemljišta, pravovremenom setvom i negom useva. Suzbijanje korova primenom herbicida osnovna je mera zaštite. Herbicidi se primenjuju pre setve, nakon setve i posle nicanja lucerke. Hemijski preparati mogu izazvati deformacije lista lucerke, ako je nakon setve pala kiša i došlo do formiranja pokorice. Razbijanjem pokorice otklanja se štetno dejstvo.

Kosidba kao mera zaštite

Rana kosidba primenjuje se kao mera zaštite protiv korova, odnosno, u cilju suzbijanja zakorovljenosti. Za ove namene, korovi se kose u fazi butonizacije, bez obzira u kojoj je fazi lucerka. Visina košenja trebalo bi da iznosi 8 - 10 centimetara, kako bi se lucerka što brže regenerisala. Ona će u narednom porastu, brže rasti od većine korova pa se zakorovljenost na taj način smanjuje. Primenom ove mere mlade biljke leguminoze iscrpljuju se, slabije je zasnivanje lucerišta odnosno ipak je bolje rešenje primena herbicida u borbi protiv korova.
Prvi otkos lucerke (kod zasnivanja lucerišta) treba kositi u fazi punog cvetanja na visini od 5 do 7 cm. Kosidbom lucerke u ovoj fazi postiže se dobar razvoj korenovog sistema i dobro formiranje krunice, iz koje se u kasnijim fazama razvijaju pupoljci.


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Uzgoj lucerke Zasnivanje lucerišta Primena herbicida Faza butonizacije korova Faza punog cvetanja lucerke


Autorka

Ivana Živanić

Ivana Živanić

Ivana Živanić, dipl.ing-master poljoprivrede, rado istražuje aktuelnosti u poljoprivredi. Pristalica zdrave i bezbedne hrane.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi