• DEKALB Srbija
  • 22.02.2019. 14:00

Kako odrediti optimalni sklop za setvu kukuruza

Gustina setve je različita zavisno od hibrida i uslova koje zemljište pruža, jer svaki hibrid se drugačije ponaša u različitim uslovima proizvodnje i gustinama setve.

Foto: Natasa Adzic/Bigstockphoto
  • 1.296
  • 122
  • 0

Od ove godine ratarima je dostupna digitalna alatka SMART KALKULATOR koja će im pomoći da izaberu optimalnu gustinu i hibrid za njihove uslove i kvalitet zemljišta. DEKALB SMART KALKULATOR se oslanja na napredne podatke kako bi se ostvarili maksimalni prinosi.

Od strukture zemljišta zavisi visina prinosa

Najveći broj ogleda i testiranja se vrši sa ciljem uspostavljanja veze između prinosa, gustine biljaka kao i strukture zemljišta na kom se vrši ispitivanje. 

"Kvalitetno i veoma plodno zemljište zahteva velika ulaganja i gušće sklopove kako bi prinos bio visok. Sa druge strane, u uslovima kada je potencijal zemljišta niži, manja gustina u setvi će smanjiti troškove i stres koji biljke trpe, a krajnji rezutlat će biti dobar prinos. U oba slučaja povrat ulaganja je maksimalan jer smo uzeli u obzir i gustinu setve i potencijal zemljišta", poručuju iz DEKALB-a.

Gustina setve je različita zavisno od hibrida i uslova koje zemljište pruža

Prilagođavajući gustinu setve potencijalu zemljišta u mogućnosti ste da dostignete optimalne rezultate ne uzrokujući nepotreban stres biljkama i samim tim manji prinos.

"Selekcija sa ciljem stvaranja hibrida čija će jedna biljka doneti maksimalan rod nije u skladu sa potrebama moderne poljoprivrede. Potreba će pre biti stvaranje hibrida koji će doneti maksimalan rod po jedinici površine. Selekcioneri stvaraju hibride tolerantne na stresne uslove u proizvodnji čije biljke bez obzira na povećanu gustinu useva i spoljne uticaje uslovno rečeno uspevaju da proizvedu što je više moguće identične biljke sa identičnim klipovima koji donose stabilne i visoke prinose", navode selekcioneri DEKALB-a. 

Vašu jedinstvenu preporuku optimalnog sklopa setve potražite na OVOM LINKU.

Za DKC hibride je već dobro poznato da izuzetno dobro reaguju na veće gustine. Najbolji rezultati se dobijaju ukoliko se prate preporučene gustine i često se smanjenje sklopa direktno odražava na smanjenje prinosa. Neki preporučeni optimum je da se u žetvi postigne oko 75.000 biljaka/ha.

Napravite sami kalkulator setve

Gustina setve je različita zavisno od hibrida i uslova koje zemljište pruža, jer svaki hibrid se drugačije ponaša u različitim uslovima proizvodnje i gustinama setve.

"U DEKALB Tehnološkim Centrima, hibridi se testiraju veoma temeljno, u različitim proizvodnim uslovima i u šest različitih gustina. Na taj način prikuplja se velika količina podataka pomoću kojih se pravi naučna procena kako svaki DEKALB hibrid reaguje na različite uslove i dolazi se do optimalne gustine. Koristeći ove preporuke sa lakoćom se može odrediti optimalna gustina setve za svaki hibrid zavisno od uslova, kako bi postigli maksimalan prinos", zaključuju iz DEKALB-a.

Za više informacija o svim hibridima kukuruza i načinu određivanja optimalnog sklopa za setvu kukuruza, obratite se DEKALB prodajno-stručnom timu na kontakte ispod teksta!


Povezana biljna vrsta

Kukuruz

Kukuruz

Sinonim: - | Engleski naziv: Grain maize | Latinski naziv: Zea mays L.

Kukuruz je jednogodišnja biljka jarog tipa razvića, a dužina njegove vegetacije od nicanja do punog zrenja zavisi od osobine sorte, odnosno hibrida, s jedne strane, i uslova... Pročitaj više »

Tagovi

Kukuruz Setva Sklop Gustina setve Smart kalkulator DEKALB


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi