• Lemken
  • 17.03.2017. 11:00

Plavi rubin za efikasnu obradu zemljišta!

Kratka tanjirača Rubin 12 dostupna je u verzijama radnog zahvata od tri do šest metara u nošenoj i polunošenoj varijanti.

Foto: lemken.com
  • 2.668
  • 404
  • 0

Kompaktna kratka tanjirača Rubin 12, nemačkog proizvođača Lemken obezbeđuje intenzivnu i homogenu miksturu zemljišta u sloju 12 centimetara.

Tanjirača može da radi u svim tipovima zemljišta koja su ranije bila "rezervisana" isključivo za obradu kultiviranjem.

To je moguće zahvaljujući specijalno raspoređenim konkavnim diskovima velikog prečnika. Posebnim dizajnom diskova obezbeđuje se inkorporacija velike količine biljnih ostataka u zemljište. Različiti valjci koji se montiraju iza dva reda simetrično postavljenih diskova optimalno usitnjavaju grudve, rekonsoliduju i nivelišu zemljište, istovremeno obezbeđujući preciznu kontrolu dubine na različitim zemljištima i radnim uslovima.

Tanjirača Rubin 12

Diskovi većeg prečnika u odnosu na ranije modele

Intenzivno mešanje biljnih ostataka i zemljišta postiže se diskovima prečnika 736 milimetara. Ugrađeni diskovi većeg prečnika u odnosu na one ugrađivane na ranijim modelima, simetrično raspoređeni u dva reda omogućuju obradu zemljišta na dubini do 25 centimetra tako da kratka tanjirača Rubin 12 dobija i ulogu razrivačkog oruđa.

Zahvaljujući simetričnom rasporedu diskova eliminiše se delovanje bočnih sila, a njihov uticaj se ne oseća ni pri velikim radnim brzinama. Svaki disk je postavljen pod uglom 20° u odnosu na površinu zemljišta i 16° u odnosu na pravac kretanja. To obezbeđuje optimalnu penetraciju i obradu zemljišta u punom radnom zahvatu mašine. Uz svaki disk su postavljeni i čistači, tako da ne dolazi do nakupljanja i lepljenja zemlje i biljnih ostataka na površini diska. Diskovi omogućuju intenzivno mešanje, usitnjavanje grudvi i ravnomernu distribuciju zemljišta.

Dostupni modeli:
Rubin 12 nošena tanjirača sa sklopivim spoljnim diskovima:

  • Rubin 12/300 U
  • Rubin 12/350 U
  • Rubin 12/400 U

Rubin 12 polunošena tanjirača sa hidrauličkim sklapanjem:

  • Rubin 12/400 KUA
  • Rubin 12/500 KUA
  • Rubin 12/600 KUA

Tanjirača Rubin 12 dostupna sa Uni točkom

Kratka tanjirača Rubin 12 dostupna je u verzijama radnog zahvata od tri do šest metara u nošenoj i polunošenoj varijanti. U zavisnosti od tipa zemljišta koje se obrađuje i radnih uslova Rubin 12 iziskuje agregatiranje s traktorom koji će obezbediti 60 do 70 konjskih snaga po metru radog zahvata kratke tanjirače. Kratka tanjirača Rubin 12 dostupna je korisnicima i u izvedbi s Uni točkom koji obzebeđuje transfer opterećenja na prednju osovinu traktora, a samim tim i bolji kontakt točkova s tlom i bolje iskoriščenje vučne sile traktora.

Za više informacija o ovom i svim ostalim modelima, obratite se Lemken predstavniku na jedan od dole navedenih kontakata!

Foto: lemken.com


Tagovi

Lemken Rubin 12 Tanjirača Zemljište Diskovi Uni točak Obrada zemljišta


Partner

LEMKEN GmbH & Co. KG

Bulevar Jovana Dučića 2, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 (0) 69 780 345, e-mail: slavkovic@lemken.com web: http://www.lemken.com

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi