• Guttler
  • 23.03.2018. 18:30

Sa SuperMaxx-om prolećni radovi mogu početi na vreme!

"Odgovorno tvrdim da sam korišćenjem ove mašine uspeo da potrošnju goriva smanjim na pola, a površinski učinak da povećam duplo sa istim traktorom u odnosu na dosadašnje, kad sam istu radnu operaciju izvodio sa gruberom", tvrdi Ivica Rudić iz Tavankuta .

Foto: Guttler
  • 1.272
  • 113
  • 0

Ako zemljište najpre provetrimo, pre setve ono se brže zagreje. Naročito je ovo važno u proleće, jer klijanje jarih useva umnogome zavisi od temperature zemljišta. Posle provetravanja tla sa Supermaxx-om grudve se mnogo bolje razbijaju sa Güttler valjkom nego u slučaju svežeg, u vlažnom stanju izgnječenog zemljišta. Upotreba valjka se preporučuje neposredno pre setve ili u toku setve u jednom prohodu. Zato SuperMaxx u sebi ne sadrži nikakav valjak za sabijanje. 

Sa SuperMaxx-om ujednačena dubina setve

Predsetveno "Güttlerovanje" rezultira donji sloj fine, iznad nešto grublje strukture zemljišta. Ovo dovodi do rezultata: izvrsna posteljica semena, bolji smeštaj semena, odnosno dobija se biljni sklop pune životne snage. Korišćenjem setvospremača Güttler Front u jednom prohodu, neposredno pre setve ostvaruje se priprema zemljišta i posteljice semena. Na ovaj način se štedi energija i vreme.

Plitka obrada u više prohoda

Mnogi korovi ne klijaju istovremeno, nego u vremenskim razmacima u više talasa. Plitka obrada u više navrata još neisklijalo seme ponovo podstiče na klijanje i nicanje. Kod sledeće radne operacije naklijalo seme i iznikao korov dospevaju na površinu gde se isušuju i propadaju. Zahvaljujući mehaničkom uništavanju korova izbegnuto je obrazovanje rezidiualnog dejstva hemijskih sredstava. 

SuperMaxx - štedi vreme i novac

SuperMaxx štedi i vreme i novac
Brža i ekonomičnija priprema posteljice semena: SuperMaxx bez valjka je lagan, dakle rad sa njim moguć je i sa lakšim traktorom. Niži utrošak energije i gaženje je manje zahvaljuljući lakšim traktorima.

Laka vuča i ušteda energije

Tradicionalni kultivator zbog grubljih radnih organa, većih međusobnih razmaka pokreće više zemlje, što rezultira stvaranje većih grudvi i utrošak energije. Dalje, potrebne su teže priključne mašine za razbijanje grudvi i zatvaranje površinskog sloja i samim tim traži veću vučnu snagu. Nasuprot tome, SuperMaxx višenamenski kultivator lako se vuče, što se ogleda u povoljnijem korišćenju energije, uvećanom učinku i boljem korišćenju radnog vremena. Veća radna dubina zahteva puno energije. Svako povećanje dubine za 1 cm znači 150 t više zemljišta po hektaru. 

Iskustvo korisnika SuperMaxx-a:

"SuperMaxx 60 sam koristio za plitko ljuštenje strništa raznih kultura (pšenice, uljane rotkve, uljane repice, facelije) u dva prohoda u vremenskom razmaku od 2-3 nedelje. Odgovorno tvrdim da sam korišćenjem ove mašine uspeo da potrošnju goriva smanjim na pola, a površinski učinak da povećam duplo sa istim traktorom u odnosu na dosadašnje, kad sam istu radnu operaciju izvodio sa gruberom.
Plitkom obradom (4-5 cm) podstakao sam nicanje korovskih i rasutih semena. Nije bilo potrebe za korišćenjem herbicida. Biljni ostaci i korovi nisu gušili mašinu jer ima visok klirens i motičice su razmeštene u više redova. Površina iza drugog prohoda postala čista i bez grudvi. Ubuduće ovu operaciju ću raditi isključivo sa SuperMaxx-om. Koristio sam ga i za pripremu posteljice semena ozimih kultura. Stvorila se savršena posteljica semena. "
kaže Ivica Rudić iz Donjeg Tavankuta.

U videu pogledajte SuperMaxx u polju:

Za više informacija o svim modelima Guttler priključne mehanizacije, možete se obratiti na jedan od dole navedenih kontakata!


Tagovi

Guttler SuperMaxx Obrada zemljišta Kultivator Ivica Rudić Setvospremač


Partner

Güttler Kft. (SRB)

Kulterulet 022/35, 6801 Hodmezovasarhely, Mađarska
e-mail: csilla.petes@guttler.hu web: http://www.guttler.rs/