• AGRA
  • 26.07.2017. 09:00

Još jedan, jubilarni i osveženi sajam AGRA

Od subote 26. do četvrtka 31. 08. u Gornjoj Radgoni će se pod sloganom "Tradicionalno svež" predstaviti preko 1.700 izlagača iz 30 država.

Foto: Pomurski sejem
  • 538
  • 27
  • 0

Jubilarni 55. sajam AGRA, najveći i najvažniji poljoprivredno-prehrambeni sajam u Srednjoj Evropi i ovaj put će posetiocima ponuditi brojne izložene novosti iz područja poljoprivrede prehrane, sa atraktivnim izložbama domaćih životinja i oglednih zasada.

Od subote 26. do četvrtka 31. avgusta ove godine u Gornjoj Radgoni će se pod sloganom "Tradicionalno svež" predstaviti preko 1.700 izlagača iz 30 država. Najvažniji događaj će biti susret država Srednje i Istočne Evrope sa predstavnicima Kine 16+1.

Težišta 55. jubilarnog sajma AGRA

Važan zadatak mehanizma koji na području šumarstva vodi upravo Slovenija, je podsticanje održivog i višenamenskog upravljanja šumskim bogatstvom, razvoj zelene ekonomije i ekološke kulture, na šta će biti stavljeni glavni naglasci u stručnom i sajamskom programu.

Posebna pažnja sajma AGRA biće usmerena godini održivog razvoja turizma, hrani iz naše blizine, održivoj poljoprivredi i poslovanju sa šumama, te poljoprivrednoj mehanizaciji za visoko efikasnu i održivu poljoprivrednu proizvodnju. Država partner ovogodišnjeg sajma je Kina, a sa državnim ili pokrajinskim izložbama predstaviće se brojne druge države i regioni.

Predstaviće se preko 1.700 izlagača iz 30 zemalja

Osim spomenutih događaja, AGRA predstavlja vodeće svetske brandove u području poljoprivredne i šumske mehanizacije, novosti na području opreme i sredstava za preradu ekološki prihvatljivih proizvoda te vrhunske prehrambene proizvode, jela, vina i proizvode slovenske prehrambene industrije, kao i proizvode iz dopunskih delatnosti seljačkih domaćinstava.

Na sajamskim prostorima, sa izložbama, savetovanjima i stručnim događanjima predstaviće se najvažnije državne, komorske, ekonomske i stručne institucije. Sajmu će posebnu živost dati predstavljanja autohtonih domaćih životinja: goveda, konja, prasadi, a to će se odvijati na prostorima staja i u manježu. Uz to, predstaviće se i grupacija pčelarstva, malih životinja kao i riba u ribnjaku.

Biće organizovane i zanimljive radionice i vođeni pregledi na središnjem sajamskom vrtu, na permakulturnom i oglednom vrtu, kao i u trajnim zasadima hmelja, starih sorti jabuka i u šumsko - parkovnom zasadu.

AGRU će pratiti jaki stručni skupovi, važna poslovna druženja, grupacijski poslovni susreti, pijace, degustacije, takmičenja i zabavna događanje.

Foto: Pomurski sejem