• Veterinarski lekovi
  • 28.11.2018. 09:00

Nova EU pravila regulišu upotrebu veterinarskih lekova

Usvojena su nova i poboljšana pravila borbe protiv antimikrobne otpornosti (sposobnosti bakterija da nedelotvornima učine antibiotike kojima se leče infekcije kod životinja) čime je osnažena sigurnost veterinarskih lekova.

Foto: Bigstockphoto/budabar
  • 116
  • 15
  • 0

Usvojena su nova i poboljšana pravila borbe protiv antimikrobne otpornosti (sposobnosti bakterija da nedelotvornima učine antibiotike kojima se leče infekcije kod životinja) čime je osnažena sigurnost veterinarskih lekova. Ovo je odluka nadležnog Veća ministara EU, čime su potvrđene dve uredbe - o veterinarskim lekovima i njihovoj proizvodnji i prodaji. Uredbe se smatraju bitnim u izgradnji sistema borbe protiv antibakterijske otpornosti. Nova pravila regulišu plasman na tržište novih veterinarskih farmaceutskih proizvoda, te ograničavaju preventivnu upotrebu lekova kod zdravih životinja za koje postoji opasnost obolevanja.

Uredbe  postavljaju strože kriterijume uvoza živih životinja i mesnih proizvoda, pogotovo što će se morati poštovati zabrana antibiotika za podsticanje rasta i ograničavati unos antimikrobnih sredstava namenjenih ljudima. Uopšteno, uredbe jačaju preventivni nadzor (farmakovigilanciju) sa naglaskom na stalnu pažnju u vezi sa mogućim problemima u korišćenju lekova, a to pretpostavlja jedinstvene kontrole na nivou EU.

Osim što drastično ograničavaju korišćenje hrane na recept/lekovite životinjske hrane za profilaksu (izvanredno pojedinačno lečenje antibioticima u slučaju procenjenog visokog rizika bakterijske infekcije ili kada je verovatno da će posledice bolesti biti ozbiljne, na primernakon operacije) paket uredbi postavlja okvire za slučajeve metafilakse, lečenja grupe životinja (krda, jata) antibioticima u slučajevima visokog rizika obolevanja/bakterijske infekcije i kada nema drugih mogućnosti za veterinarsku pomoć.  

Novi propisi - koji su stupanjem na snagu obavezan zakonski minimum za sve članice EU, takođe pojašnjavaju preskripciju i korišćenje stočne hrane sa antimikrobnim delovanjem kod životinja u lancu ishrane. Nova pravila osiguravaju izuzimanje od veterinarske upotrebe ključnih antimikrobnih sredstava za lečenje nekih infekcija kod ljudi, kako bi se osigurala njihova efikasnost. Procedura autorizacije upotrebe novih lekova i lekovite hrane zadatak je Evropske agencije za lekove. Nova pravila će u potpunosti stupiti na snagu do kraja 2021. godine.


Tagovi

Lekovi EU Antimikrobna otpornost Domaće životinje. Lekovita hrana


Autorka

Lada Niseteo

Lada Niseteo

Više od četvrt veka dopisnica iz Brisela, sa preko 25.000 članaka. Dugogodišnja saradnica Glasa Amerike. Dobitnica nagrade EK za novinarstvo Schuman. Prati širok spektar praktičnih tema kojima se EU bavi i koje zajednici daju smisao i svrhu.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi