AgroKlub.rs

\

Stočarstvo

Dobrodošli na AgroKlub.rs!


Zaboravljena lozinka?
Novi korisnik - Registracija!

Gde se nalazim? AgroKlub.rs » Stočarstvo » Zaštita goveda na farmama u zimskim uslovima

Zaštita goveda na farmama u zimskim uslovima

Mlečna goveda

Zaštita goveda na farmama u zimskim uslovima

Datum: 22.12.2016. 16:00

Kategorija:

Stočarstvo

Kada je reč o farmama mlečnih goveda obim rada je nešto manji u zimskom periodu, ali iziskuje dodatne radne aktivnosti. Na farmama je potrebno preventivno zaštiti goveda od direktnog hladnog vetra, kiše, promaje, snega, odnosno obezbediti optimalne mikroklimatske uslove.

Juče je i zvanično počela zima. Minusi na temperaturnoj skali su sve učestaliji kao i poledica, a ima i po koja pahulja snega. Biljna proizvodnja na otvorenom već je odavno u dubokom zimskom snu, ali za stočarstvo nema predaha.

Krave, ovce, koze, živina i druge domaće životinje ne idu u zimski san, na farmama proizvodnja teče kontinuirano. Kada je reč o farmama mlečnih goveda obim rada je nešto manji u zimskom periodu, ali iziskuje dodatne radne aktivnosti za taj period.

Goveda je potrebno preventivno zaštititi

Na farmama, potrebno je preventivno zaštititi goveda od direktnog hladnog vetra, kiše, promaje, snega, odnosno osigurati optimalne mikroklimatske uslove koje na farmama sa modernom intenzivnom proizvodnjom regulišu kompjuterski sistemi. Međutim na malim seoskim gazdinstvima, na kojima je zastupljena ekstenzivna proizvodnja, štale su često neadekvatne. Stoga su u zimskom periodu često potrebne dodatne radne aktivnosti, jer ne treba zanemariti činjenicu da je i govedima u neadekvatnim uslovima pri nižim temperaturama od 0°C hladno.

Goveda manje osjetljiva na niže temperature

Mnogo više brige farmeri imaju u letnom periodu nego zimi. Dokazano je da je optimalni raspon temperature za goveda između 0°C i 15°C, iako temperature i do -10°C ne utiču značajno na proizvodnju kod mlečnih krava. Uzimajući u obzir naše klimatsko područje reklo bi se da se idealno uklapamo u odgovarajući temperaturni raspon, pa da govedima nikada nije hladno i da hladnoća ne utiče na proizvodnju.

Optimalni raspon temperature za goveda je od 0°C do 15° C.

Međutim nije to tako kako zvuči. Glavni krivac zbog čega bi se se goveda mogla nelagodno osećati zimi je vlaga. Problem nastaje kada je u štalama strujanje hladnog vetra ili promaje u kombinaciji sa visokom vlagom. Stoga je u zimskom periodu potrebno preventivno obezbediti suv prostor, ležište, jasle sa što manjim procentom vlage, bez koje goveda izuzetno dobro podnose niske temperature.

Ventilacijom do komfora za goveda

U zimskom periodu temperatura u štalama je nešto viša u odnosu na onu spolja i u tom pogledu nepotrebno je vršiti aktivnosti povećanja temperature. Mnogo učinkovitije i pravilnije je obezbediti dobru ventilaciju. Goveda emituju toplotu u prostor, a uz povećanu koncentraciju vodene pare stvaraju se uslovi za nepoželjnu vlagu. Dobrom ventilacijom doprema se dovoljna količina svežeg vazduha koji pogoduje visokoproduktivnim govedima.

Kod štala sa ekstenzivnom proizvodnjom rešenja za određene probleme mogu biti improvizovana. Zbog neadekvatnih štala zimi najveći problem stvara strujanje hladnog vetra i promaje što se može sprečiti postavljanjem takozvanog "zida od bala" naspram otvora na objektu ili ih pak koristiti kao pregradu za sprečavanje promaje.

Sprečiti smrzavanje vode i hrane

Posebnu pažnju u zimskom periodu treba posvetiti sistemu za napajanje vodom, pojilicama ili drugim alternativnim načinima kojima se obezbeđuje voda. Ne sme se dozvoliti ni u jednom momentu smrzavanje pojilica ili kompletnog sistema za snabdevanje vodom. Poželjno bi bilo preventivno, pre zimskog perioda obložiti ili izolovati površinske cevovode. Potrebe goveda za vodom zimi su manje, tako da je potrebno obezbediti samo potrebnu količinu vode, kako se višak, odnosno ostatak ne bi zaledio pri niskim temperaturama. Osim vodi smrzavanje zimi preti i hrani.

Temperature i do -10°C ne utiču značajno na proizvodnju kod mlečnih krava, a glavni krivac zbog kojeg bi se se goveda mogla nelagodno osećati zimi je vlaga.

Tačnije pri niskim temperaturama rubni delovi koji se nalaze spolja, a koji su neadekvatno zaštićeni mrznu, pa hrana postaje gnjecava i goveda je nerado konzumiraju. Loše izgažena i iseckana silaža kukuruza je podložnija smrzavanju, pa je pri pojavi niskih temperatura ispod 0°C u dužim vremenskim intervalima preporuka da se silaža izuzima iz dela na južnoj strani iz sloja na dubini od oko 20 centimetara ispod površinskog sloja koji obično smrzne.

Izbeći promrzline vimena

Za dobru higijensku praksu na farmama neophodna je voda za pranje i čišćenje. Prilikom pravilne muže neophodno je oprati vime. Tokom zimskog perioda poželjno je izbegavati korišćenje dezinfekcionih sredstava na bazi vode ili da se direkno vodom čisti vime. Razlog je vrlo jednostavan, postoji veća opasnost od promrzlina i oštećenja vrhova vimena ukoliko se vime neadekvatno ne osuši brisanjem pamučnom krpom. Ako su temperature duži vremenski period ekstremno niske potrebno je izbegavati korišćenje vode za pranje vimena, već treba koristiti samo suvu čistu krpu.

Foto: Bajšanski Jasna

Broj pregleda članka: 1974; Uspešnost članka: 275.7

Tagovi: Hrana, Farme, Kiša, Voda, Sneg, Mlečna goveda, Adekvatni uslovi, Hldni vetar, Promaja

Ključne reči članka: zastita, goveda, na, farmama, u, zimskim, uslovima, goveda, temperature, periodu, zimskom, farmama, preventivno, vodom, potrebno, raspon, vimena, proizvodnju, hladnog, mlečnih, aktivnosti, vetra, govedima, 0°c, zimskom periodu, hladnog vetra, strujanje hladnog vetra, goveda mogla nelagodno osećati, optimalni raspon temperature, dodatne radne aktivnosti


Adi Pašalić

Svi tekstovi autora

Autor Adi Pašalić

Adi je magistar Poljoprivredno-prehrambenog univerziteta u Sarajevu sa specijalizacijom na odseku Tehnologija uzgoja životinja.