• Vojvodinašume
  • 24.05.2016. 15:20

Bespilotnim letelicama osmatraju teren

Inženjeri Vojvodinašuma su studentima šumarstva održali predavanje na temu praktične primene bespilotnih letelica u šumarstvu i mogućnosti korišćenja orto-foto snimaka.

  • 77
  • 3
  • 0

U okviru studentske prakse Odseka za šumarstvo Šumarskog fakulteta u Beogradu, predstavnici JP Vojvodinašume su, na Goču, u modernizovanoj naučno-nastavnoj bazi, početkom maja, studentima četvrte godine održali predavanje na temu praktične primene bespilotnih letelica u šumarstvu i mogućnosti korišćenja orto-foto snimaka. Savremene tehnologije tako imaju i u šumarstvu svoju primenu.

Demonstracija rada bespilotnog aerofotogrametrijskog sistema

Pored teorijskog upoznavanja, studenti su imali priliku i da prisustvuju demonstraciji rada bespilotnog aerofotogrametrijskog sistema na terenu i da se uvere u njegovu efikasnost i praktičnu primenljivost. Praktična demonstracija je ujedno privukla i najveću pažnju jer su studenti bili u prilici da vide korišćenje bespilotne letelice na terenu u realnim uslovima.

Osim toga, studentima su predstavljene procedure i postupci koji se u JP Vojvodinašume koriste u radu sa geoinformacionim tehnologijama. Na ovaj način, studenti su, u neposrednom kontaktu sa prezenterima ovog preduzeća, sagledali značaj korišćenja orto-foto snimaka u planiranju gazdovanja, kao i mogućnosti geoinformacionih sistema (GIS) za vizuelizaciju podataka i izradu analitičkih prikaza. Predavanja i demonstraciju rada sa bespilotnom letelicom održali su inženjeri šumarstva Bojan Tubić i Radenko Ponjarac.

Bespilotna letelica za osmatranje i snimanje terena

Imajući u vidu da je JP Vojvodinašume trenutno jedino preduzeće u šumarstvu Republike Srbije koje koristi bespilotnu letelicu za osmatranje i snimanje terena, za studente šumarstva i buduće diplomirane inženjere ovo je bila jedinstvena prilika da se upoznaju sa ovom tehnologijom. U ovom preduzeću ističu da će i dalje istrajavati na viziji budućnosti i važnom doprinosu savremenih tehnologija u šumarstvu, kao i potpunoj posvećenosti, kada je reč o saradnji sa naučno - obrazovnim institucijama zemlje.


Izvori

Vojvodinašume


Tagovi

Bespilotne letelice Vojvodinašume Gazdovanje šumama Studenti šumarstva Bespilotni aerofotogrametrijski sistem

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi