• EU vinogradstvo
  • 07.04.2017. 18:00

30% EU vinograda nalazi se u Španiji

Gotovo nestvarno deluje podatak da španska regija Kastilja la Manca sama zauzima 14% EU površina pod vinogradima

  • 640
  • 29
  • 0

Eurostat je ove nedelje izdao novu publikaciju sa pokazateljima koji opisuju sektor vinogradarstva i vinarstva na području Evropske unije.

U 18 od 28 zemalja članica EU vinogradarstvo je više od poljoprivredne aktivnosti i važan elemenat tradicije ruralnih područja, a čija vina nalaze svoje mesto širom zemaljske kugle.

Prema izveštaju o 2015. godini ukupan broj vinara u EU je iznosio 2,4 miliona, a sa prosečnom veličinom vinograda od 1,3 hektara. Taj broj naravno drastično varira kada posmatramo pojedine zemlje članice. Iz navedenog zaključujemo da EU ima 3,2 miliona hektara pod vinogradima.

Najveći deo zasada, čak 78% odnosi se na kvalitetne vinske sorte iz kojih se prave vina sa zaštičenom oznakom izvornosti (2,1 milion hektara, 83%) ili oznake geografskog porekla (400.000 hektara, 17%). Ostatak se odnosi na stona grožđa namenjena konzumaciji.

Španija, Francuska i Italija drže 75% površina vinograda EU

Mediteranske vinske sile, Španija, Francuska i Italija prema podacima Eurostata drže tri četvrtine odnosno 75% površina vinograda EU. Španija sama zauzima 30% EU vinograda, a čak 36% od svih EU vinogradara dolazi iz Rumunije.

TOP 5 zemalja EU

  1. Španija - 941.000 hektara
  2. Francuska - 803.000 hektara
  3. Italija - 610.000 hektara
  4. Portugal - 199.000 hektara
  5. Rumunija - 184.000 hektara

Kastilja la Manca najveća vinska regija Evrope

Gotovo nestvarno deluje podatak da španska regija Kastilja la Manca (Castilla-la Mancha) sama zauzima 14% EU površina pod vinogradima sa čak 434.000 hektara.

Deset članica unije prema ovom izveštaju nema registrovane vinograde, a radi se o zemljama severne Evrope koje nemaju uslove za uzgoj: Irska, Belgija, Holandija, Danska, Švedska, Finska, Poljska, Estonija, Litva, Latvija.

Vinograd u Španjolskoj
EU ima 3,2 miliona hektara pod vinogradima


Autor

Vedran Stapić

Vedran je jedan od osnivača Agrokluba. Vlasnik SLinka, bavi se organizacijom, razvojem novih proizvoda i rešenja, a s vremena na vreme, u trenucima inspiracije, nešto i napiše. :)