• Galenika Fitofarmacija
  • 28.05.2019. 10:00

Rešenje za suzbijanje kruškine buve

U zasadima kruške najvažnija štetočina je obična kruškina buva. Zato je efikasno suzbijanje kruškine buve glavni preduslov za isplativo gajenje kruške.

Foto: Galenika Fitofarmacija
  • 1.498
  • 177
  • 0

U zasadima kruške najvažnija štetočina je obična kruškina buva (Cacopsylla pyri).  Delimično je bila direktni uzrok krčenja mnogih zasada kruške jer se toliko namnožila da je ugrozila opstanak zasada kruške. Zato je efikasno suzbijanje kruškine buve glavni preduslov za isplativo gajenje ove voćne vrste. 

Prezimljava u stadijumu imaga. Prva jača pojava larvi je obično u maju u zavisnosti od temperature i vremenskih prilika. Larve naseljavaju vrhove izbojaka, lišće, cvetne peteljke i cvetove, a kasnije i plodove. Larva tokom perioda razvoja prolazi kroz pet larvenih stadijuma. 

Larve prvog razvojnog stadijuma ulaze u pupoljak gde se hrane, dok su kasniji razvojni stadijumi uočljivi na listu i plodu, sa obilnom produkcijom medne rose. S obzirom da kruškina buva prezimljava u stadijumu imaga, imperativ u suzbijanju kruškine buve je ulazak u vegetaciju sa što manjom populacijom.

Kruškina buva - jaja

To znači da se zimskim tretiranjem mineralnim uljem GALMIN (2-3%) sprečava odlaganje jaja kruškine buve na nabore grančica. Preporuka je da se GALMIN-u doda insekticid CIPKORD 20 EC (0,03%) ili KONZUL (0,15%) zbog smanjivanja brojnosti prezimelih imaga. Zaostala populacija nakon tretiranja je homogenija i lakša za suzbijanje. 

Fenofaze zahtevaju različite tretmane

U fenofazi mišije uši/zeleni buketići neophodno koristiti HARPUN (u koncentraciji 0,15%) radi sprečavanja formiranja larvi u položenim jajima. Ovo tretiranje se izvodi na samom početku polaganja jaja. Specifičnim delovanjem na oogenezu u jajnicima odraslih ženki HARPUN dodatno deluje na polaganje manjeg broja slabo vitalnih jaja. 

U fenofazi belih balona - početak cvetanja iz već položenih jaja dolazi do piljenja larvi i pojave L1 razvojnog stadijuma. Najbolje rezultate u suzbijaju mladih larvi L1 stadijuma kruškine buve imaju insekticidi iz grupe neonikotinoida, koji ispoljavaju i odlično kontaktno delovanje na imaga. U slučaju produženog intenzivnog polaganja jaja treba dodati HARPUN (0,15%). 

U fenofazi precvetavanja kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu insekticida KULISA (u koncentraciji 0,035%). Zbog svoje izuzetne sistemičnosti veoma brzo nakon aplikacije u punoj količini primene deponuje se u vršni deo mladara suzbijajući larve na mestu ishrane. S obzirom da ima i izvanredno kontaktno delovanje na imaga njegovom upotrebom dolazi do značajnog smanjenja svih razvojnih stadijuma kruškine buve. Drugi tretman preparatom KULISA potrebno je izvesti prema potrebi za 10 - 14 dana. 

Kruškina buva - imago i jaja

Tokom formiranja plodića pojavljuju se starije larve L3 - L4 koje obilno luče mednu rosu. U ovoj fenofazi preporuka je da se primeni ABASTATE (u koncentraciji 0,15%) u kombinaciji sa mineralnim uljem - GALMIN (u koncentraciji 0,2 –0,3%). 
Kasnije, tokom leta po pojavi starijih larvi i medne rose koristiti ABASTATE (0,15%) prema potrebi, uz dodatak mineralnog ulja GALMIN (0,2 - 0,3%) ili NU FILM 17 (0,1%), jer on od postojećih insekticida jedini deluje na starije larvene stadijume. Kvalitet tretiranja podrazumeva pravilan odabir insekticida, korišćenje pune količine primene pesticida, dovoljne količine vode 1.000 - 1.500 l/ha, kao i pravilno odabrano doba dana za tretiranje.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Za više informacija o svim preparatima i njihovoj upotrebi, obratite se stručnom timu kompanije Galenika Fitofarmacija A.D na jedan od niže navedenih kontakata!


Tagovi

Zaštita voća Kruškina buva Insekticidi Mineralno ulje Larve Imago


Partner

Galenika Fitofarmacija A.D

Batajnički drum bb, 11080 Beograd - Zemun, Srbija
tel: +381 11 3072 301, fax: +381 11 3072 310, e-mail: dpetkovic@fitofarmacija.rs web: http://www.fitofarmacija.rs/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi