Zaštita od ptica: Prva godina SCARYBIRD-a u Srbiji

SCARYBIRD se u prvoj godini dokazao kao efikasan proizvod u zaštiti useva, ribnjaka, silosa, magacina, stambenih zgrada, marina, aerodroma od ptica koje pričinjavanju velike štete.

Prethodna foto galerija

Sledeća foto galerija


Partner

EcKER doo

Kosovska 26/I/5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +38163500507, e-mail: eckerdoo@gmail.com web: http://www.ecker-france.com/