Suffolk rasa

Suffolk rasa

<p style="text-align:justify"><strong>Suffolk rasa </strong>je nastala u pokrajini Suffolk u Engleskoj. Engleski suffolk kasnije je postao <strong>osnova za stvaranje mnogih tipova suffolka</strong>, pa tako danas imamo <em>nemačkog suffolka, francuskog, kanadskog</em> i druge. Zavisno od boje dlake imamo <strong>crni, beli i smeđi suffolk</strong>. Ovo je tipična <strong>mesna rasa</strong> s istaknutim telesnim &scaron;irinama i dubinama i dobro razvijenim mi&scaron;ićima. Ova rasa <strong>proizvodi velike količine mesa s vrlo malo loja.</strong> Telesna masa odraslih ovnova je od 120 do 135 kg, a ovaca od 70 do 100 kg. Prosečna porodna masa jagnjadi je od 4,9 do 5,9 kg. Ova rasa je<strong> dobre plodnosti</strong> pa se tako od 100 ovaca ojagnji oko 150 jagnjadi. Uzgaja se u čistoj krvi, ali se koristi i za ukr&scaron;tanja radi povećanja prinosa i kvaliteta mesa.</p>

Baza stočarstva - Tekstovi