• Vodosnabdevanje
  • 25.02.2019. 10:00
  • Kolubarski okrug, Valjevo

Voda za valjevska sela i navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

U 2019. godini počeće izgradnja seoskih cevodovoda, a istovremeno se priprema i realizacija projekta navodnjavanja zemljišta u slivu Kolubare nizvodno od Valjeva.

Foto: Bigstock/ Xato Lux
  • 87
  • 4
  • 0

Stanovnici jednog broja valjevskih sela koja se nalaze u brdskim predelima naročito u letnjim mesecima imaju problem sa vodosnabdevanjem. Sa vodovodnog sistema Kukalj snabdeva se desetak sela jugoistočno od Valjeva. S obzirom da je reč o bezvodnom kraju sa slabim dotokom vode zbog konfiguracije terena, leti su ova sela uglavnom sa lošim pritiskom ili vodu uopšte ne dobijaju. Dodatni problem na dotrajaloj i neplanski urađenoj mreži koja uglavnom ide kroz privatne parcele, predstavlja i presecanje cevovoda i preusmeravanje vode u sopstvena domaćinstva i bašte. 

Nestašica vode ugrozila oko 5.000 grla stoke

Sela u valjevskom kraju uglavnom bezvodna

Završetkom brane i punjenjem hidroakumulacije Stubo Rovni, stekli su se uslovi da se počne sa realizacijom projekta izgradnje vodovoda za sela koja gravitiraju jezeru. Iako je prvobitno bilo planirano da radovi na izgradnji seoskih cevovoda budu u 2018. godini, ceo posao odložen je za proleće ove godine. 

"Sredstva za izradnju seoskih cevovoda koja su za ovo bila pranirana u budžetu Grada Valjeva u prošloj godini, preneta su u ovu, a kako je najavljeno iz JP Kolubara radovi bi mogli početi na proleće. U pitanju je 138 miliona dinara, a na osnovu ugovora koje je preduzeće sklopilo sa Gradom, raspisan je i tender za izvođača radova"; kaže direktor JP Kolubara Zoran Mitrović. Po njegovim rečima preduzeće Energoprojekt koje je izabrano na tenderu već je dostavilo bankarske garancije, a u toku je priprema prateće dokumentacije koja podrazumeva pre svega prijavu gradilišta, ali i druge zakonske procedure koje je neophodno uraditi.

Radovi će biti gotovi do oktobra

Posao na izgradnji seoskih cevovoda počeće u martu ili aprilu jer se ima u vidu konfiguracija terena i da je reč o seoskom području u kojima se mora dobro osušiti zemljište, jer bi u protivnom mehanizacija teško uspevala da vrši iskop.

"Realno je da radovi budu završeni do septembra ili oktobra ove godine. Kada posao bude gotov, dva nova seoska vodovoda će biti direktno priključeni na magistralni cevovod i dobijati vodu iz Fabrike na Pećini. Cevovod od Divaca do Veselinovca biće dužine 10 kilometara, a drugi pravac je Klanica - Valjevska Loznica u dužini od oko 21 kilometar", kaže Mitrović. Grad je obezbedio novac i sobzirom da je to bilo planirano za prošlu godinu, sredstva su odlukom o budžetu preneta u 2019.

Sredinom novembra prošle godine predstavnici MZ "Jablanica" tražili su od gradskog rukovodstva da se reši pitanje vodosnabdevanje šest sela koje obuhvata ova mesna zajednica. U selima koja gravitiraju ka brani "Stubo- Rovni"  meštani imaju problema sa vodosnabdevanjem, jer tokom letnjih meseci u dužim vremenskim intervalima su bez vode, a postoje i veliki gubici na mreži. Jedno od rešenja je da se obezbedi novac za nabavku mini fabrike kakva postoji u Sloveniji, koja je u formi kontejnera za vodu, sa kompletno automatizovanim upravljanjem, čime bi se ubrzo mogao rešiti problem vodosnabdevanja ovog dela valjevskog kraja.

Srbija navodnjava manje od 1,5% oranica

Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Napravljeni su i prvi koraci u realizaciji pro­jek­ta na­vod­nja­va­nja oko šest hi­lja­da hek­ta­ra po­ljo­pri­vred­nih po­vr­ši­na u sli­vu re­ke Ko­lu­ba­re niz­vod­no od Va­lje­va. 

"U dogovoru sa Kancelarijom za javna ulaganja, urađen je elaborat o navodnjavanju poljoprivredno zemljišta u slivu Kolubare nizvodno od Valjeva. Grad je bio naručilac tog projekta, ali pošto se radi o regionalnom sistemu Stubo - Rovni, mi smo uključeni u ceo postupak. Radi se o navodnjavanju površina na poručju sela Lukavac, Divci, Veselinovac i dalje prema Iverku i Popučkama.

Nakon elaborata kako je pojasnio sledi izrada projekta, a novac za njegovu realizaciju magao bi se obezbiti iz sredstava Fonda Abu Dabi koji finansira isključivo projekte koji se tiču navodnjavanja. Za sada postoji elaborat, a tokom ove godine mogao bi se uraditi i projekat sa kojim bi aplicirali za sredstva iz Fonda.


Tagovi

Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta Valjevo Domaćinstvo Vodosnabdevanje


Autorka

Sanja Dovečer

Sanja Dovečer

Novinarka sa iskustvom od 18 godina. Upoznata sa stanjem i kretanjima u oblasti poljoprivrede na području Valjeva.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi