Obrada prolećnog oranja na imanju Darka Jovanov u Aradcu sa Guttler SuperMaxx 60 višenamenskim kultivatorom od 6m radnog zahvata.
Pre i posle!

@Güttler @Guttler RH