Novine u pakovanju Syngenta hibrida suncokreta - kako prepoznati original

Poštovani proizvođači,
Na našem tržištu se na žalost opet nudi LAŽNO SEME suncokreta sa izgovorima i objašnjenjima da je to od "proverenog prijatelja", uvezeno kojekakvim kanalima od "preko".

Verovanjem u ovakve priče pojedini proizvođači su ugrozili svoju investiciju, ali i bezbednost s obzirom da se u takvim vrećama nalazi sve osim ispravnog i sertifikovanog semena. U pojedinim vrećama je pronađeno i seme "obojeno" veoma sumnjivim materijama koje zasigurno mogu ugroziti bezbednost rukovaoca.

Kompanija Syngenta je od ove sezone U CELOM SVETU promenila veliki broj stavki na vrećama, odnosno pojedine oznake i karakteristike vreća. Tako da je identično pakovanje vreća kako u Srbiji, tako i u Rumuniji, Mađarskoj ili Francuskoj ili drugim zemljama sveta.
Jedna od najvećih novina je uvođenje nalepnica i QR kodova na samim vrećama. Naime na poleđini vreća suncokreta se nalazi NALEPNICA koja nosi informacije o pripadnosti proizvoda segmentu - Lino, Oleinski, Clerfield, Clearfield Plus,... (nalepnica na slici br 1 br 2 i br 3). 

Na ovoj nalepnici se nalazi i jedan od QR kodova. Skeniranjem ovog QR koda otvoriće vam se link koji vas vodi na WEB stranu kompanije Syngenta na kojoj možete naći više informacija o ovom hibridu.

Na DNU vreće se nalazi još jedan QR kod - jedna od najvažnijih tačaka za proveru validnosti vreće.

Skeniranjem ovog QR koda na mobilnom telefonu će vam izaći link za proveru validnosti. Klikom na link stižete na stranicu za proveru na kojoj možete proveriti da li kod na vreći sa QR koda odgovara kodu na platformi. 
         
Ovde obratite pažnju: NE POSTOJE DVE VREĆE SA IDENTIČNIM KODOM. Ukoliko skenirate dve vreće - kod koji dobijete će biti različit.

Takođe stavljamo naglasak i na postojanje još jedne mere zaštite za vreće u Srbiji -  još jednog stikera - lokalnog zaštićenog QR koda koji se nalazi na svakoj vreći kako suncokreta tako i kukuruza namenjenoj tržištu Srbije u sklopu organizacije promotivnog programa i koji ima naš ispis "OVDE ODLEPI" i ime hibrida. 

Primer:
 

Ovo su samo neke od novo uvedenih stavki zaštite vreća i mogućnosti za proveru. Naravno uz sve ovo svaka vreća mora da poseduje i deklaracije - strane i lokalne izdate od strane naših ovlašćenih institucija.

U slučaju bilo kakve sumnje na originalnost vreće ili pakovanja proizvoda u zaštiti bilja  koje vam se nude ili ste kupili, pozovite Syngenta predstavnika: Kontakt| Syngenta  ili Syngenta ovlašćenog distributera.

Jedino sigurna kupovina je kupovina kroz legalne distributivne tokove preko ovlašćenih distributera i njihovih partnera. Bitno je da sačuvate fiskalni račun sa imenom hibrida. Pokušajte da sačuvate vreću ili slike vreće iz više uglova, kao i sliku dna vreće.

Ako je cena nerealno niska, zapitajte se da li će Vas koštati mnogo skuplje kasnije?

Foto: Syngenta Agro