• Carbidae
  • 23.05.2020. 18:00

Trčuljci su većinom korisni insekti, ali žitni bauljar pravi štete

Trčuljci su značajni insekti za biološku kontrolu štetočina, jer se hrane larvama krompirovih zlatica, lisnim vašima i drugim. Međutim, postoje i vrste koje prave štete na biljkama.

Foto: Depositphotos/coboflupi
  • 117
  • 14
  • 0

Trčuljci su insekti iz porodice Carabidae koji čine sastavni deo korisne entomofaune poljoprivrednih staništa, a sastav i brojnost vrste kao i jedinki trčuljaka pokazatelji su biološke stabilnosti poljoprivrednih staništa. Većina insekata iz ove porodice je korisna, ali postoje i neke vrste koje nanose štete biljkama.

Korisni inseketi iz porodice trčuljaka

Trčuljci su vrlo značajni za biološku kontrolu štetočina, jer se hrane gusenicama, larvama krompirovih zlatica, gundeljima, žičnjacima, a male vrste love i lisne vaši i grinje. Postojanje korisnih insekata iz porodice trčuljaka doprinosi i smanjenju broja puževa. 

Kako se rešiti puževa u bašti?

U knjizi prof.dr Milana Maceljskog, Poljoprivredna entomologija iz 1999. piše da neke vrste ovih insekata žive i nekoliko godina pa za vreme života mogu uništiti i do 1.000 larvi većih insekata. U korisne vrste ubrajaju se porodice: Carabus, Calosoma, Poecilus, Pterostichus i Nebria. Iako treba naglasiti kako široka primena insekticida smanjuje njihovu brojnost, a time i njihovu ulogu u biokontroli.

Uglavnom su aktivni noću

Telo trčuljaka može biti veličine i do osam centimetra i često je jednolično i tamne boje iako neke vrste mogu imati i metalni sjaj. Telo im je rebraste strukture, a imaju tri para nogu prilagođenih za trčanje po čemu su i dobili naziv.

Uglavnom su aktivni noću, iako postoje vrste koje su aktivne jedino danju. Vrste metalnog sjaja češće su aktivne po danu ili tokom toplog razdoblja, a vrste koje prezimljuju kao larve - noću. Preko dana zadržavaju se ispod kamenja i ostataka biljnog pokrivača u baštama.

Kako piše u Glasilu biljne zaštite 4/2015, prema načinu ishrane mogu biti: Polifagni predatori koji se hrane hranom životinjskog i biljnog porekla, zatim oligofagni koji jedu nekoliko vrsta hrane, a uglavnom su specijalizovani za puževe i gusenice, te fitofagni trčuljci koji se hrane isključivo biljnim delovima.

Proždrljivi su insekti, dnevni unos hrane doseže masu koja je jednaka telesnoj. Zbog velike brojnosti ovih insekata u poljoprivrednim kulturama, logična je mogućnost njihove ishrane nekim štetočinama koji napadaju uzgajano bilje iako, kao što smo rekli, postoje štetne vrste i treba ih razlikovati.

Postoje i štetne vrste trčuljaka

U trčuljke ubrajamo štetočine koji se hrane biljkama poput onih iz roda Harpalus i Zabrus. Poznata štetočina pšenice je žitni bauljar (Zabrus tenebrioides). Kako piše prof.dr sc. Marija Ivezić u knjizi Entomologija, čim se izleže larva bauljara, počne da praviti hodnike u zemlji pored mladih biljaka pšenice. Ona noću izlazi i nagriza mlado lišće gnječenjem i kidanjem pomoću jake vilice. Njegovo prisustvo može da se primeti po raščupanom lišću.

On je i jedna od štetočina koja je na prvom mestu kada je u pitanju direktno oštećenje zrnevlja u klasovima. Ne samo da može da ošteti veliki broj zrna, već i kida klasove i onda na zemlji nastavlja s ishranom.

U sušnim periodima veće štete od žitne pijavice - obavite zaštitu na vreme

Mnoga istraživanja dokazala su veću brojnost trčuljaka u zakorovljenim usevima. Manje vrsta bira gusti sklop, a većina radije bira useve koji im obezbeđuju otvorena staništa, gde prevladavaju više temperature. Sa tih površina, koje su nestabilne, kreću se na krajevima ili u živicama.


Tagovi

Trčuljci Žitni bauljar Zabrus tenebrioides Korisni insekti Biokontrola


Autorka

Martina Popić

Martina je magistar agronomije sa specijalizacijom zaštite bilja.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Slatko od dunja ili pustiti je da mirise sa ormara?