• Kondicija krava
  • 18.05.2019. 12:00

Telesna kondicija krava utiče na proizvodnju mleka, telenje i druge aktivnosti

Postoji više sistema za ocenu telesne kondicije. Najzastupljeniji je američki sistem, sa ocenama od 1 do 5 u intervalima od 0.5 poena. Ocena se vrši vizuelno i palpacijom.

Foto: Depositphotos/belchonock
  • 53
  • 13
  • 0

Telesne rezerve - relativna količina subkutanog masnog tkiva (energetski depo muznih krava), priplodnih junica i teladi, procenjuju se postupkom poznatim kao ocenjivanje telesne kondicije (OTK). 

Potkožno masno tkivo je indikator količine deponovane energije pa se tako ocenjivanje telesne kondicije uglavnom zasniva na utvrđivanju prisustva masnog tkiva u predelu kukova, slabina i korena repa. Ocena telesne kondicije je validni pokazatelj energetskog statusa mlečnih krava, naročito tokom tzv. "tranzicionog perioda", kada se dešavaju velike promene u energetskom metabolizmu, piše savetodavac Svjetlana Mičić za Savjetodavnu Srpske

Krave ocenjivati dva puta godišnje

Krave treba ocenjivati dva puta godišnje, kako bi se izbegle velike oscilacije u energetskom metabolizmu, koje bi mogle dovesti do stanja masne jetre. U suštini, ova ocena zasniva se na proceni količine deponovanih masnih naslaga i donosi se na osnovu vizuelnog posmatranja izgleda karlice (da li su i u kojoj meri istaknuti tuber coxae, tuber ischii i koren repa). Stepen pokrivenosti rebara se takođe koristi u oceni telesne kondicije .

Loša kondicija - niža proizvodnja mleka

Postoji više sistema za ocenu telesne kondicije. Najzastupljeniji je američki sistem, sa ocenama od 1 do 5 u intervalima od 0.5 poena. Ocena se vrši vizuelno i palpacijom. Ovakav način ocene telesne kondicije omogućava da se pravovremeno, putem pravilne ishrane održava poželjna kondicija i na taj način ostvari visoka i rentabilna proizvodnja. 

Kako hraniti krave dok su steone i nakon telenja

Adekvatne telesne rezerve omogućavaju visoku proizvodnju mleka, dobru reprodukciju i produžavaju životni vek krava. Ako krave imaju suviše masnih naslaga neposredno pre teljenja (ocena oko 5), one veoma često imaju zdravstvenih problema: masna degeneracija jetre, ketoza, dislokacija sirišta, metritis i dr. Takođe, ove krave će ostvariti i nižu proizvodnju mleka u odnosu na krave sa odgovarajućom telesnom kondicijom. 

Krave sa lošom telesnom kondicijom pre teljenja, neće biti u mogućnosti da uspešno prebrode energetski deficit tokom rane faze laktacije. Slaba kondicija pre teljenja (OTK <3.0), najčešće vodi ka nižem nivou mlečnosti, poremećajima reprodukcije i metabolizma. 

Telesna kondicija i telenje

Sa druge strane, utovljene krave pre teljenja (OTK > 4.0), sklone su teškim teljenjima, pojavi zaostale posteljice, endometritisa, sindroma masne jetre, ketoze, mlečne groznice i slabljenja apetita. Kod takvih krava je i duži interval do pojave prve ovulacije, relativno dug period do prvog izraženog estrusa i koncepcije, kao i manji uspeh oplođenja posle prvog osemenjavanja. Negativan energetski bilans tokom prvih 9 dana posle teljenja smanjuje nivo progesterona krava tokom lutealne faze, u njihovom drugom i trećem postpartalnom ciklusu. 

Za pravilnu ishranu krava pratiti faze laktacije!

Krave koje izgube više za 0.5 poena u ranoj laktaciji, imaju produženo vreme trajanja estrusa, odnosno veći broj dana do ovulacije i znatno smanjen procenat koncepcije u prva tri osemenjavanja. Odlaganje estrusa podrazumeva zadržavanje u progesteronskoj fazi ciklusa jer progesteron umanjuje odbrambenu sposobnost materice, a to podrazumeva slabiju sposobnost migracije leukocita ka materici. Suprotno, estrogen stimuliše migraciju leukocita, protok krvi kroz matericu i kontraktilnost materice, što sve doprinosi neutralizovanju bakterija. Osnovni cilj je da se, kod najvećeg broja krava pre teljenja, postigne telesna kondicija od 3.5 do 4.0 poena, a kod krava na vrhu laktacije, od 40. do 60. dana laktacije, od 2.5 do 3.0 poena.

Poželjne ocene telesne kondicije, u pojedinim stadijumima laktacije: 

  • teljenje: 3.0 - 3.5, 
  • osemenjavanje: 2.5, 
  • kasna laktacija: 3.0 - 3.5 
  • period zasušenja: 3.0 - 3.5 

Tagovi

Telesna kondicija krava Ocenjivanje Masno tkivo Kvalitet mleka Telenje Američki sistem Svjetlana Mičić


Autorka

Maja Celing Celić

Maja Celing Celić

Maja je hobi baštovanka s dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu. Urednica je portala Agroklub.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi