Raznovrsna proizvodnja povrća

Zajedništvo u povrtarstvu, odlika je nekoliko početnika iz Gložana, koji su prvenstveno ratari. Odlučili su da gaje papriku za izvoz. Razlog tome je problem sa naplatom, koji imaju u Srbiji. Tu se misli, pre svega, na markete i odloženo plaćanje.

Prethodni video

Sledeći video


Autorka

Aleksandra Kekić

Aleksandra Kekić

Urednik portala, diplomirani novinar i ljubitelj prirode. Omiljena izreka: Ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.


Partner

Vertigo production

Laze Nančića 2, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 300 82 66, e-mail: vertigons@gmail.com web: http://www.poljoprivrednaemisija.com/