Savremena ovčarska proizvodnja u Kaću

Za rasu ovaca Il de Frans Slavko Ilić iz Kaća se opredelio jer je, kako smatra, to najpogodnija i najprilagodljivija tovna rasa ovaca za Srbiju. On tvrdi da bez kvalitetne silaže i senaže nema ni uspešne ovčarske proizvodnje, pa će na tom polju poraditi u budućnosti.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Vertigo production

Laze Nančića 2, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 300 82 66, e-mail: vertigons@gmail.com web: http://www.poljoprivrednaemisija.com/